Documentary films

5 October | 5 October

• Martin Kollar
• SK - CZ | far. > col. | 61 min. (festival length 52 min.) | kreatívny dokument > creative documentary

7 dní | 7 Days

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Afrika na Pionieri | Africa by Pionier: 15.000 kilometers on the smallest motorbikes

• Marek Slobodník
• SK | far. > col. | 108 min. | road movie

AKCEPTÁCIA | ACCEPTANCE

• Jaroslav Matoušek
• SK | far. > col. | 90min. | dobrodružný dokumentárny > adventure documentary

Ako som sa stala partizánkou
Filmový odboj proti zabudnutiu | How I became a partisan
Film resistance against oblivion

• Vera Lacková
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | sociálny dokument > social documentary

Alchymická pec | Alchemical Kiln

• Jan Daňhel, Adam Oľha
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 100 min. | biografický dokument > biopic

Anton Srholec | Anton Srholec

• Alena Čermáková
• SK | far. > col. | 95 min. | biografický dokument > biographical documentary

Architekt drsnej poetiky | Rough Poetry Architect

• Ladislav Kaboš
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Bájka | A Tall Tale

• Lucia Babjaková Nimcová
• SK | far. > col. | 34 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Baluďanský | Baludansky

• František Palonder
• SK - RU | far. > col. | 80 min. | hraný dokument > docudrama

BATAstories | BATAstories


(Bata, un cordonnier à la conquête du monde)
• Peter Kerekes
• FR - CZ - SK | far. + čb > col. + b&w | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu | Bez ladu a skladu. From Socialism to Capitalism

• Juraj Johanides
• SK - CZ | far. > col. | 75 min. | dokument > documentary

Bez rapu | No Rap

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Cesta hore | Climbing Higher


(Cesta vzhůru)
• David Čálek
• CZ - SK | far. > col. | 100 min. | dokument > docuemntary

Cirkus Rwanda | Circus Rwanda


• Michal Varga
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Čakáreň | Waiting Room

• Palo Korec
• SK | far. > col. | 72 min. | sociálny dokument > social documentary

Červená | Červená


(Červená)
• Olga Sommerová
• CZ - SK | far. > col. | 83 min. | biografický dokument > biopic

Český Pepík | Pepik the Czech Goes to Poland in a Quest for Love of God


(Český Pepík jede do Polska poznat lásku k Bohu)
• Vít Klusák, Filip Remunda
• CZ - PL - SK | far. > col. | 90 min. | hraný dokument > docudrama

Čiary | The Lines

• Barbora Sliepková
• SK | čb. > bw. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Dežo Ursiny 70 | Dežo Ursiny 70


• Maroš Šlapeta, Matej Beneš
• SK | far. > col. | 62 min. | hudobný dokument > music documentary

Diera v hlave | A Hole in the Head

• Robert Kirchhoff
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

DOBRÁ SMRŤ | THE GOOD DEATH


• Tomáš Krupa
• SK - CZ - FR - DE - AT | far. > col. | 83 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Dream Makers | Dream Makers

• Mira Erdevicki
• SK - VB - CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social document

Drsne a nežne | Roughly, Softly

• Ľubomír Štecko
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Exkurzia - História súčasnosti | Excursion - History of the Present


(Exkurzie - Historie současnosti)
• Jan Gogola
• SK - CZ | far. > col. | 82 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Farby piesku | Colours of Sand

• Ladislav Kaboš
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Finále | The Final

• Dušan Milko, Palo Korec
• SK | far. > col. | 89 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Fotograf Beatles | Photographer of the Beatles

• Patrik Lančarič
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > bio-documentary

FREM | FREM

• Viera Čákanyová
• CZ - SK | far. > col. | 75 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Hluché dni | Silent Days


• Pavol Pekarčík
• SK - CZ | far. > col. | 81 min. | hybrid > hybrid

Hotel Úsvit | Sunrise Hotel

• Mária Rumanová
• SK | far. > col. | 49 min. | kreatívny dokument > creative documentary

IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia | IMT Smile and Lúčnica: Made in Slovakia

• Palo Janík
• SK | far. > col. | 110 min. | hudobný dokument > musical documentary

INDE | ELSEWHERE


• Juraj Nvota, Marian Urban
• SK - CZ | far. > col. | 74 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Jiří Suchý - lehce s životem se prát | Jiří Suchý

• Olga Sommerová
• CZ - SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Kapela | The Band


• Ladislav Kaboš
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative document

Komúna | The Commune

• Jakub Julény
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Komunizmus | Communism

• Karel Vachek
• CZ - SK | far. + čb. > col. + b&w | 330 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Kupónová privatizácia | The Czech Way


(Česká cesta)
• Martin Kohout
• CZ - SK | far. > col. | 92 min. | dokumentárna esej > documentary essay

LIBERTAS | LIBERTAS

• Boris Vereš
• SK | far. > col. | 85 min. | sociálny, časozberný dokument > social, time-lapse documentary

Lož Angeles | Lying Carpet


(Lažlivij tepih)
• Željka Suková, Aleš Suk
• SK - HR | far. > col. | 90 min. | dokudráma > docudrama

Mečiar | The Lust for Power

• Tereza Nvotová
• SK - CZ | far. > col. | 89 min. | politický dokument > political documentary

Milan Sládek | Milan Sládek

• Martin Šulík
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Mir vam | Peace to You All

• Juraj Mravec ml.
• SK | far. > col. | 68 min. | road movie, časozberný dokument > road movie, time lapse documentary

Môj neznámy vojak | My Unknown Soldier


(Můj neznámý vojín)
• Anna Kryvenko
• CZ - LV - SK | far. + čb. > col. + b&w | 79 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Na značky | On Your Marks

• Mária Pinčíková
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Náhradníci | Substitutes

• Peter Kerekes
• SK - AT - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Naše drahé Slovensko | Our Precious Slovakia

• Róbert Slovák
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Neviditeľná | Unseen

• Mária Martiniaková
• SK | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Niečo naviac | An Extra Something


• Palo Kadlečík, Martin Šenc
• SK | far. > col. | 67 min. | sociálny dokument > social documentary

Očami fotografky | Through the Eyes of the Photographer

• Matej Mináč
• SK - CZ | far. > col. | 82 min. | hraný dokument > docu-drama

Okhwan na ceste za slobodou | Okhwan's Mission Impossible

• Marek Mackovič
• SK - CZ | far. > col. | 71 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Okupácia 1968 | Occupation 1968


• Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszky, Maria Elisa Scheidt, Magda Szymków, Stephan Komandarev
• SK - CZ - BG - PL - HU | far. > col. | 130 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Opuštěný vesmír | Abandoned Space

• Peter Hledík
• CZ - SK | far. > col. | 70 min. | hraný dokument > docu-drama

Osamelí bežci: Ideme ďalej! | The Lonely Runners: Moving On!


• Martin Repka
• SK | far. > col. | 82 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Ostrov | Island

• Olga Sedrovičová
• SK - RS | far. > col. | 100 min. | hraný dokument > docu-drama

Para nad riekou | Steam on the River

• Robert Kirchhoff, Filip Remunda
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | tragikomédia > tragicomedy

Pátranie po zvláštnych ženách | In Search of Special Women

• Miro Remo
• SK | far. > col. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Pavúk | Spider

• Samuel Jaško
• SK | color | 90 min. | docudrama

Päť životov | Five Lives

• Jaroslava Panáková
• SK | far.+čb > col.+b&w | 65 min. | sociálny dokument > social documentary

Posledný autoportrét | The Last Self-Portrait


• Marek Kuboš
• SK | far. + čb > col. + b&w | 72 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Posledný portrét | Last Folio

• Katya Krausova
• SK - GB | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Prípad Kalmus | Crazy Against the Nation


• Adam Hanuljak
• SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárny > documentary

Profesionálna cudzinka | Professional Foreigner

• Anna Grusková
• SK| far. > col. | 63 min. | biografický dokument > biographical documentary

Raj na zemi | Paradise on Earth

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 90 min. | dokumentárny > documentary

Richard Müller: Nespoznaný | This Is Not Me

• Miro Remo
• SK - CZ | far. > col. | 84 min. | biografický dokument > biographic documentary

RYTMUS: Sídliskový sen | RYTMUS a Dream from the Block

• Miro Drobný
• SK | far. > col. | 90 min. | časozberný, hudobno-dokumentárny > time-lapse music documentary

S úctou, Váš sociálny systém | Yours Sincerely, Social System

• Martin Tokár
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Skutok sa stal | Never Happened

• Barbora Berezňáková
• SK - CZ | far. > col. | 82 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Sloboda pod nákladom | Freedom under Load

• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 58 min. (orig.) / 61 min. (festival) | kreatívny dokument > creative documentary

Smutné jazyky | Sad Languages


• Anna Grusková
• SK | far. > col. | 60 min. | kreatívny, politický, sociálny dokument > creative, political, social documentary

Sprisahanie šedej rasy | Grey Lizard Conspiracy

• Maroš Berák
• SK - CZ| far. > col. | 78 min. | politický dokument > political document

Stratený domov | Lost Home


• Juraj Mravec ml.
• SK | far. > col. | 70 min. | dráma > drama

Suri | Suri

• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 65 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Svet podľa Daliborka | The White World According to Daliborek


(Svět podle Daliborka)
• Vít Klusák
• CZ - SK - GB| far. > col. | 105 min. | dokumentárny > documentary

Svetlo na konci dňa | Light at the End of the Day

• Alena Čermáková
• SK | far. > col. | 75 min. | biografický dokument > biopic

Svetozár Stračina | Svetozár Stračina


• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 68 min. | kreatívny, biografický dokument > creative documentary, biopic

Šťastne (ne)verní | Happily (un)Faithful

• Diana Fabiánová
• SK | far. > col. | 75 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Ta monarchia | A LITTLE BIT UTOPIC
or being a human

• Vladislava Sárkány
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Tatry, nový príbeh | Tatras: The New Story

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 61 min. | dokumentárno-zážitkový > experiential documentary

Ťažká duša | Heavy Heart

• Marek Šulík
• SK | far. > col. | 71 min. | hudobný > music documentary

Ťažká voľba | Difficult Choice

• Zuzana Piussi
• SK-CZ | far. > col. | 70 min. | dokumentárna esej / documentary essay

TEAM BUILDING | TEAM BUILDING

• Adina Popescu, Iulian Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 90 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

Tereza – Náboj lásky | Tereza – The Charge of Love


• Peter Gašparík
• SK | far. > col. | 60 min. | biografický dokument > biopic

The Sailor | The Sailor

• Lucia Kašová
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

The Sound Is Innocent | The Sound Is Innocent


• Johana Ožvold
• CZ - FR - SK | far. > col. | 68 min. | hudobný, kreatívny dokument > creative music documentary

Tieň jaguára | Spirit of Jaguar


• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 67 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Trabantom do posledného dychu | Trabant - From Australia to Bangkok

(Trabantem do posledního dechu) • Dan Přibáň
• CZ-SK| far. > col. | 96 min. | roadmovie

Ukradnutý štát | The State Capture

• Zuzana Piussi
• SK - CZ | far. > col. | 70 min. | kreatívny politický dokument > creative political documentary

Vábenie výšok | Addicted to Altitude

• Pavol Barabáš
• SK| far. > col. | 100 min. | biografický kreatívny dokument> biographical creative documentary

Válek | Válek


• Patrik Lančarič
• SK | far. > col. | 131 min. | historický dokument > historical documentary

Vietor. Dokumentárny triler | Wind. A Documentary Thriller


(Wiatr. Thriller dokumentalny)
• Michał Bielawski
• PL - SK | far. > col. | 74 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Volanie | The Calling


• Erik Praus
• SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Všetci ľudia budú bratia | All Men Become Brothers

• Robert Kirchhoff
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 100 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Vycestovacia doložka pre Dubčeka | Travel Clearence for Alexander Dubček


• Juraj Lihosit
• SK | far. > col. | 82 min. | dokumentárny film s dramatizovanými scénami > docudrama

Zem, ktorá hľadá svoje nebo | When Land Is Looking for Its Heaven

• Erik Praus
• SK | far. > col. | 75 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Žalmy staroby | The Psalms of Old Age

• Marek Kuboš
• SK | far. > col. | 61 min. | sociálny dokument > social documentary


updated: 23.04.2015