Animation films in production

Moje slnko Maad | My Sunny Maad


(Moje slunce Maad)
• Michaela Pavlátová
• CZ - FR - SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

O nepotrebných veciach a ľuďoch | Of Unwanted Things and People

• David Súkup, Ivana Laučíková, Leon Vidmar
• SK - CZ - SI | far. > col. | 80 min. | bákový pre deti > puppet animation for children

Srdce Veže | Heart of a Tower

• Peter Budinský
• SK - BE - CZ | far. > col. | 80 min. | dobrodružný film > adventure

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• SK - HU | far. > col. | 90 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi


updated: 06.05.2015