Animation films in production

Diplodokus | Diplodocus


(Diplodocus)
• Wojtek Wawszczyk
• PL – CZ – SK | far. > col. | 82 min. | dobrodružný > adventure

O nepotrebných veciach a ľuďoch | Of Unwanted Things and People

• David Súkup, Patrik Pašš ml., Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
• SK - CZ - SI - FR | far. > col. | 80 min. | bákový pre deti > puppet animation for children

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• SK - HU | far. > col. | 110 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi


updated: 06.05.2015