Animation films in production

O nepotrebných veciach a ľuďoch | Of Unwanted Things and People

• David Súkup, Ivana Laučíková, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
• SK - CZ - SI - FR | far. > col. | 80 min. | bákový pre deti > puppet animation for children

Srdce Veže | Heart of a Tower

• Peter Budinský
• SK - BE - CZ | far. > col. | 80 min. | dobrodružný film > adventure

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• SK - HU | far. > col. | 90 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi

Websterovci (animované pásmo 14. – 19.) | The Websters (compilation of ep. 14. – 19.)

• Katarína Kerekesová
• SK - CZ | far. > col. | 70 min. | pre deti > for children


updated: 06.05.2015