Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Kupónová privatizácia
The Czech Way
(Česká cesta)

» ©2015
CZ - SK | far. > col. | 92 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Kupónová privatizácia

The Czech Way tells a story of Czechoslovak economic transformation of the 90s. This transformation took place in the period, when the Czech and Slovak nationhood were established, so it was presented as the key to the transformation of totalitarian society into a democratic one, and - on the other side, publicly understood mainly as a process of wealth redistribution - from the stay to the people. The consequences of the very execution and rhetorics accompanying such sudden and large transfers of property still have interminable importance for both countries.
>>
Dokumentárna esej Kupónová privatizácia opisuje príbeh československej ekonomickej transformácie 90. rokov, najmä neskôr preslávenej metódy kupónovej privatizácie, ktorá bola jadrom i akýmsi vývesným štítom tohto procesu. Ekonomická transformácia sa odohrala v období, keď sa zakladala nová česká a slovenská štátnosť, a tak bola na jednej strane prezentovaná ako kľúč k prerodu totalitne riadenej spoločnosti na spoločnosť demokratickú, na druhej strane ju verejnosť chápala ako proces nového rozdelenia majetku – od štátu k ľuďom.


Director > Réžia Martin Kohout
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Martin Kohout
DOP > Kamera Martin Kohout
Editor > Strih Martin Kohout
Music > Hudba Andrej Sinkević
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Tomáš Ježek, Dušan Tříska, Petr Pithart, Michal Pullmann, Petr Kučera
Filmography > Filmografia Martin Kohout (1984)
2015: Česká cesta
Production > Produkcia MasterFilm (CZ)
Co-production > Koprodukcia FAMU (CZ), MEDIA FILM (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producers > Producenti Tomáš Michálek (CZ), Dagmar Sedláčková (CZ), Jakub Mahler (CZ), Michael Kaboš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Státní fond kinematografie
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
19th IFDF Jihlava, 2015
SK Release >
SK premiéra
-
o o
Web -
Previous Title >
Predcházdajúci názov
 -

 

Contact: Festivals: Sales:
MasterFilm
Hošťálkova 392/1C, CZ-169 00 Praha 6-Břevnov
+420 733 579 107
dagmar@masterfilm.cz
www.masterfilm.cz


MEDIA FILM
Staré Grunty 3633/214B, SK-841 04 Bratislava
+421 903 545 455, +420 602 378 231
studiomediafilm@gmail.com
www.mediafilm.sk


see main contact see main contact

updated: 28.07.2016