Čiary
The Lines

documentary » post-production
SK | čb. > bw. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Čiary

Bratislava is a city of thick lines. A post-socialist metropolis, it is defined by the stereotypes and communication doctrines of its inhabitants. We are part of an ongoing and everyday search for a suitable rhythm in an intimate and public setting. This urban essay about the loneliness of a city-dweller is visually inspired by Slovak conceptual art and photography.
>>
Bratislava je mesto hrubých čiar. Stereotypy a manuály komunikácie obyvateľov postsocialistickej metropoly. Každodenné hľadanie správneho pohybu v intímnom a vo verejnom priestore. Urbánna esej o osamelosti mestského človeka, vizuálne inšpirovaná slovenským konceptuálnym umením a fotografiou.


Director > Réžia   Barbora Sliepková
Story > Námet Barbora Sliepková
Screenplay > Scenár Barbora Sliepková
DOP > Kamera Maxim Kľujev, Michal Fulier, Barbora Sliepková
Editors >  Strih Máté Csuport
Music > Hudba Jonatán Pastirčák
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Horváth
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú

Maroš Bango, Matúš Čupka, Zuzana Čupková, Ľuboš Gajdoš, Daniel Remeň, Blanka Rošková, Andrea Rošková, Augustín Runglík, Michal Hulík, Katarína Andrášová, Petra Haganová,Roman Ďuriš, Helena Takácsová

Filmography > Filmografia Barbora Sliepková (1993)

upcoming: Čiary

Production > Produkcia HITCHHIKER Cinema (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), TOXPRO (SK), vidno (SK)
Producer > Producent Barbara Janišová Feglová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 128 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SRBratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis, Nadácia mesta Bratislavy
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Works in Progress - Febiofest IFCF 2018
KVIFF Eastern Promises 2020 - Docs in Progress Award
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
01/2018 - 06/2020
Expected Completion >
Plánované dokončenie
12/2020
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 2021, Film Expanded
o o
Web www.ciaryfilm.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
HITCHHIKER Cinema
Konventná 2, SK-811 03 Bratislava
+421 905 858 808
info@hitchhikercinema.sk
www.hitchhikercinema.sk

Roman Pivovarník / HITCHHIKER Cinema
+421 908 182 278
pivovarnikr@gmail.com
www.hitchhikercinema.sk

Nicole Brlej / HITCHHIKER Cinema
+421 905 768 805
niki@hitchhikercinema.sk


updated: 12.01.2021