Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Komunizmus a sieť
alebo Koniec zastupiteľskej demokracie
Communism and the Net
or The End of Representative Democracy
Komunismus a síť
aneb Konec zastupitelské demokracie

» ©2019
CZ - SK | far. + čb. > col. + b&w | 335 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Komunizmus a sieť <br>alebo Koniec zastupiteľskej demokracie

The six-hour essay in four parts examines the history of regimes and revolutions, leaders and martyrs, from a philosophical perspective. The collage of personal memories, staged scenes and archives of collective memory compares the Prague Spring to the Velvet Revolution and reveals the exposure, conflict, crisis, and catharsis of the post-communist society. Democracy can be saved through creative laughter, dissolving the untouchability and hypertrophic egos of the representatives of state institutions. The Internet frees society from representatives of the non-functional connecting link that prevents direct communication between citizens and institutions of power.
>>
Šesťhodinová filmová esej v štyroch dejstvách skúma filozofickou optikou dejiny režimov a revolúcií, vodcov a mučeníkov. Koláž osobných spomienok, inscenovaných výjavov a archívov kolektívnej pamäti porovnáva pražskú jar s Nežnou revolúciou a ukazuje expozíciu, kolíziu, krízu a katarziu ponovembrovej československej, neskôr českej i slovenskej spoločnosti. Nádejou na záchranu je vnútorný smiech, ktorý rozpúšťa nedotknuteľnosť a skamenené egá predstaviteľov štátnych inštitúcií. Vytvára tak obraz vrstevnatej „ľudskej komédie“ v historickej, ale aj súčasnej spoločensko-politickej freske. Internet spoločnosť oslobodzuje od zastupiteľov ako nefunkčného medzičlánku, ktorý bráni priamej komunikácii s občanmi a s mocenskými orgánmi.


Director > Réžia   Karel Vachek
Story > Námet Karel Vachek
Screenplay > Scenár Karel Vachek
DOP > Kamera Karel Slach
Editors >  Strih Helena Papíríková, Renata Pařezová
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Dušan Kozák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Karel Vachek (1940)
2019: Komunizmus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie 
2011: Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid
2006: Záviš, kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a Tatiho Prázdnin pana Hulota aneb Vznik a zánik Československa (1918 - 1992)
2002: Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce strýčka Toma
2000: Bohemia docta aneb Labyrint světa a lusthauz srdce (Božská komedie)
1996: Co dělat? Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem sestavoval novou vládu
1992: Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství
1968: Spřízněni volbou

 

 

 

 

 

 

Production > Produkcia Background Films
Co-production > Koprodukcia atelier.doc (SK), Česká televize (CZ), UPP (CZ)
Producer > Producent Mikuláš Novotný (CZ), Robert Kirchhoff (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 400 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra FIDlab Marseille 2016
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2017-2018
World Premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2019, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2019, ČR
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 11/2019, Background Films
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Background Films
Korunní 1209/76, CZ-101 00 Praha 10
+420 777 910 290
info@backgroundfilms.cz
www.backgroundfilms.cz

atelier.doc
Galandova 5, SK-811 04 Bratislava
+421 904 610 694
office@atelierdoc.sk
www.atelierdoc.sk

Background Films / Klára Žaloudková
+420 774 689 278 zaloudkova@backgroundfilms.cz
see main contact

updated: 05.05.2022