Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Bývať proti všetkým
Housing Against Everyone
(Bydlet proti všem)

» ©2021
CZ - SK | far. > col. | 89 min. | politický, sociálny dokument> political, social documentary

Bývať proti všetkým

The film tells the story of several years in a city where the town hall decided to try one of the new ways to fight “business with poverty”, the so-called Rapid Rehousing. The basic principle is to provide a stable home for families in housing need, who are most often victims of this business. Many bring with them debts or unpaid rents from the past, which arouses scepticism and resistance from part of the political representation and, through a dispute on this level, the film also reflects a dramatic conflict.
>>
Film rozpráva niekoľkoročný príbeh mesta, kde sa radnica rozhodla skúsiť jeden z nových spôsobov boja proti „biznisu s chudobou“, tzv. Rapid Rehousing. Princípom je poskytnutie stabilného domova rodinám v bytovej núdzi, obetiam tohto biznisu, na ktorý dopláca aj štát. Mnohí so sebou vlečú dlhy alebo nezaplatené nájmy z minulosti, čo vyvoláva skepsu aj odpor časti politickej reprezentácie i obyvateľov a prostredníctvom sporu v tejto rovine film reflektuje aj dramatický spoločenský konflikt.


Director > Réžia   Tomáš Hlaváček
Story > Námet Petra Hlaváčková, Tomáš Hlaváček
Screenplay > Scenár Petra Hlaváčková, Tomáš Hlaváček
DOP > Kamera Petra Hlaváčková, Tomáš Hlaváček
Editors >  Strih Tomáš Hlaváček, Varvara Šatunová
Music > Hudba Andrej Nechaj, Simo Hakalisto, Martin Bukáček
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jan Richtr, Jan Úlehlav
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Martin Freund, členové Platformy pro sociální bydlení
Filmography > Filmografia Tomáš Hlaváček (1988)

2021: Bydlet proti všem
2018: Stadion
2016: Když máš práci, máš všechno (spolurež. / co-dir.)

Production > Produkcia D1film (CZ)
Co-production > Koprodukcia VIRUSfilm (SK), Tomáš Hlaváček – Guerillafilms (CZ)
Producer > Producent Vít Janeček (CZ/SK), Zuzana Piussi (SK), Tomáš Hlaváček (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 50 000 €
Support > Podpora Jihomoravský Filmový Fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Dok.incubator CZ 2020
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
One World International Human Rigths Documentary Film Festival 2021, CZ / Jeden svet – Medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských právach 2021, CZ
Expected Release >
Plánovaná premiéra
05/2021
o o
Web virusfilm.sk/filmy/byvat-proti-vsetkym/
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
D1film
Újezd 7, CZ-150 00 Praha 5
+420 603 164 232
vit@d1film.com
www.d1film.com

VIRUSfilm
Grösslingová 69, SK-811 09 Bratislava
+421 951 490 550
virusfilm.sk@gmail.com
www.virusfilm.sk

see main contact see main contact

updated: 21.09.2021