Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Okupácia 1968
Occupation 1968

» ©2018
SK - CZ - BG - PL - HU | far. > col. | 130 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Okupácia 1968

Documentary about the Occupation, as seen through the eyes of the occupiers. Five countries from the Warsaw Pact occupied Czechoslovakia in 1968. Fifty years later, five directors from these five countries shoot five short films about the invasion from the perspective of the people who played the part of the occupiers.
>>
Okupácia očami okupantov. 5 krajín Varšavskej zmluvy okupovalo v roku 1968 Československo. O 50 rokov neskôr 5 režisérov z týchto krajín natočí 5 krátkych filmov o tejto invázii z pohľadu ľudí, ktorí sa na nej zúčastnili.


Director > Réžia   Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszky, Maria Elisa Scheidt, Magda Szymków, Stephan Komandarev
Story > Námet Svetlana Lazarova, David Jungmann
Screenplay > Scenár Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszky, Maria Elisa Scheidt, Magda Szymków, Stephan Komandarev
DOP > Kamera Jakub Halousek, Ákos Nyoszoli, Zuzanna Kernbach, Vesselin Hristov, Moritz Tessendorf
Editors >  Strih

Matej Beneš, levente Pap, Iza Pająk, Nina Altaparmakova, Denize Galiao

Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk

Richard Müller

Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú

Jurij Michailovič Jermakov, lev Nikolaevič Gorelov, Maria Michailovna Ponomareva, Ilja lvovič Smolokovsky, Sandor Osźlanczi, Irena Oratowska, Tadeusz Oratowski, Klaus Auerswald, Reinhard Bohse, laura Hempel, Petar Nikolov

Filmography > Filmografia

Evdokia Moskvina (1984)
2018: Okupácia 1968 (spolurež. / co-dir.)

Linda Dombrovszky (1980)
2018: Okupácia 1968 (spolurež. / co-dir.)

Maria Elisa Scheidt (1987)
2018: Okupácia 1968 (spolurež. / co-dir.)

Magda Szymków (1973)
2018: Okupácia 1968 (spolurež. / co-dir.)

Stephan Komandrev (1966)
2018: Okupácia 1968 (spolurež. / co-dir.)

Production > Produkcia Peter Kerekes (SK)
Co-production > Koprodukcia Hypermarket Film (CZ), Agitprop (BG), Silver Frame (PL), ELF Pictures (HU)
Producer > Producent Peter Kerekes (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 450 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative Europe MEDIA, Státní fond kinematografie, Polish Film InstituteFilmjus, Bulgarian National Film Center, Hungarian National Film Fund
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Docu Talents from the East, Karlovy Vary 2017, IDFA Forum 2017
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
04/2018, 18. FF goEast, 2018 / 18th goEast FF, 2018
Release >
Distribučná premiéra
SK: 06/2018 FILMTOPIA
o o
Web www.occupation1968.com
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Peter Kerekes
Vištuk 277, SK-900 85 Vištuk
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

Slingshot films / Michela Pascolo

festivals@slingshotfilms.it
www.slingshotfilms.it

Slingshot films / Manuela Buono

manuela@slinshotfilms.it
www.slingshotfilms.it


updated: 16.04.2019