Documentary films in post-production

7 dní | 7 Days

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Bez rapu | No Rap

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Český Pepík | Pepik the Czech Goes to Poland in a Quest for Love of God


(Český Pepík jede do Polska poznat lásku k Bohu)
• Vít Klusák, Filip Remunda
• CZ - PL - SK | far. > col. | 90 min. | hraný dokument > docudrama

FREM | FREM

• Viera Čákanyová
• CZ - SK | far. > col. | 75 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Komúna | The Commune

• Jakub Julény
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Komunizmus | Communism

• Karel Vachek
• CZ - SK | far. + čb. > col. + b&w | 330 min. | dokumentárna esej > documentary essay

Na značky | On Your Marks

• Mária Pinčíková
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Neviditeľná | Unseen

• Mária Martiniaková
• SK | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Raj na zemi | Paradise on Earth

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 90 min. | dokumentárny > documentary

Šťastne (ne)verní | Happily (un)Faithful

• Diana Fabiánová
• SK | far. > col. | 75 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Ukradnutý štát | The State Capture

• Zuzana Piussi
• SK - CZ | far. > col. | 70 min. | kreatívny politický dokument > creative political documentary


updated: 23.04.2015