Documentary films in post-production

1968 – Rekonštrukcia okupácie | 1968 – Reconstruction of the Occupation


(1968 – Rekontrukce okupace)
• Jan Šikl
• CZ - SK| far. + čb. > col. + b&w | 95 min. | politický, biografický dokument > political documentary, biopic

7 dní | 7 Days

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Ako Boh hľadal Karla | Once upon a time in Poland


(Jak Bůh hledal Karla)
• Vít Klusák, Filip Remunda
• CZ - PL - SK | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Architekt drsnej poetiky | Rough Poetry Architect

• Ladislav Kaboš
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Bez rapu | No Rap

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

HoKEjový sen | HocKEy Dream

• Marek Vaňous
• SK | far. > col. | 80 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Komúna | The Commune

• Jakub Julény
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Milan Sládek | Milan Sládek

• Martin Šulík
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Na značky! | On Your Marks!

• Mária Pinčíková
• SK - CZ | far. > col. | 78 min. | kreatívny dokument > creative documentary

TEAM BUILDING | TEAM BUILDING

• Adina Popescu, Iulian Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 90 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

The Sailor | The Sailor

• Lucia Kašová
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

V hmle | In the Fog


• Zuzana Piussi
• SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárny > documentary


updated: 23.04.2015