Documentary films in post-production

Ach, vojna moja! | Oh My War!

• Paula Reiselová
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívna dokument > creative documentary

Bez rapu | No Rap

• Michal Romeo Dvořák
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Dežo Hoffmann – fotograf Beatles | Photographer of The Beatles

• Patrik Lančarič
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > bio-documentary

Drsne a nežne | Roughly, Softly

• Ľubomír Štecko
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Fragile Memory | Fragile Memory

• Ihor Ivanko
• UA - SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary, biopic

Kapr | Kapr Code

• Lucie Králová
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárna opera > documentary opera

Katedrála | The Cathedral

• Denis Dobrovoda
• SK | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument, biografický dokument > creative documentary, biography

Komu patrí mesto | Who Owns the City


(Komu patří město)
• Petr Kačírek, Dominik Jursa, Klára Trencsényi
• CZ - SK - HU - PL | far. > col. | 90 min. | kreatívny sociálny dokument > creative social documentary

Odpočítavanie - Posledný film Ivana Palúcha | Countdown - The Last Film of Ivan Palúch

• Martin Palúch
• SK | far. > col. | 80 min. | strihový dokument > compilation film

TEAM BUILDING | TEAM BUILDING

• Adina Popescu, Iulian Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 75 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

Turnus | Shift

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary


updated: 23.04.2015