Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Košický maratón - príBEH mesta
Marathon

documentary » production
SK - HU - CZ | far. > col. | 127 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Košický maratón - príBEH mesta

The story of the Košice Peace Marathon is part of the bigger history of a small town in Central Europe, Košice. It is a tale of a marathon, and marathon runners, about ordinary people who run, run for pleasure, run for freedom, run to escape a disaster. People who run to cross the space and be faster than history. One hundred years of Košice marathon and hundred years of turbulent historical events across Europe framed by individual personal stories.
>>
Košický maratón rozpráva príbeh o dejinách malého mesta v strednej Európe, o maratóne, maratóncoch, ale aj obyčajných ľuďoch, ktorí bežia za slobodou alebo utekajú pred pohromou. Utekajú, aby rýchlejšie preklenuli priestor a predbehli čas. Príbehy jednotlivcov sa zlievajú do storočného obrazu dejín Košíc a strednej Európy, rámcovaného Medzinárodným maratónom mieru.


Director > Réžia   Peter Kerekes
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Peter Kerekes
DOP > Kamera Martin Kollár
Editors >  Strih Martin Piga
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Gábor
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Peter Kerekes (1973)

upcoming: Košický maratón - príbeh mesta
upcoming: Wishing on a Star
2021: Cenzorka
2019: Bata, un cordonnier à la conquête du monde
2013: Zamatoví teroristi (spolurež. / co-dir.) 
2009: Ako sa varia dejiny
2003: 66 sezón

Production > Produkcia kerekesfilm (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovensko (SK), ÉCLIPSE Film (HU), Hypermarket film (CZ), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Peter Kerekes (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 402 600€
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Kultminor
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
06/2022 - 11/2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
10/2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 10/2024, Filmtopia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
kerekesfilm
Mikovíniho 31, SK-040 11, Košice
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

see main contact see main contact

updated: 02.02.2023