Architekt drsnej poetiky
Rough Poetry Architect

documentary » post-production
SK - CZ - BR | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Architekt drsnej poetiky

An old man fails to recognise his own face in the mirror. He suffers from Alzheimer’s disease. Little by little, his memories get washed away. One day he decides to tell the story of his life to his reflection in the mirror. The man is Hans Broos – a famous Brazilian architect, Carpathian German by origin, born in Slovakia. The mirror he confesses to acts as a reflection of his own memories.
>>
Starý muž už nepoznáva svoju tvár v zrkadle. Trpí Alzheimerovou chorobou. Z pamäti sa mu postupne vymazávajú spomienky. Jedného dňa sa rozhodne, že svojmu odrazu v zrkadle vyrozpráva svoj príbeh. Ten muž sa volá Hans Broos a je to významný brazílsky architekt, karpatský Nemec zo Slovenska. Zrkadlo, ktorému sa spovedá, je odrazom jeho spomienok. V jeho architektúre sa odráža nielen jeho avantgardná duša, ale aj celá jeho európska skúsenosť.


Director > Réžia   Ladislav Kaboš
Story > Námet Ladislav Kaboš
Screenplay > Scenár Ladislav Kaboš
DOP > Kamera Martin Šec
Editors >  Strih Darina Smržová, Michal Kondrla
Music > Hudba Vladimír Martinka
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Bohumil Martinák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Imre Boráros, João Seraglio, Bernardo Brasil Bielchowsky, Orlando Maretti, Cristiano Mascaro, Angelina Wittmann, Jenny Abel
Filmography > Filmografia Ladislav Kaboš (1953)

upcoming: Architekt drsnej poetiky
2018: Kapela
2015: Farby piesku
2013: Všetky moje deti
2010: Zmenil tvár Šanghaja

Production > Produkcia EDIT Studio (SK)
Co-production > Koprodukcia KABOS Film & Media (CZ), Embaúba Produções (BR)
Producer > Producent Darina Smržová (SK), Michael Kaboš (CZ), Pedro Rosa (BR)  
 o  
Budget > Rozpočet 175 500 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
02/2019
Expected Completion >
Plánované dokončenie
01/2021
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 2021
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
EDIT Studio
Donnerova 17 , SK-841 04 Bratislava
+421 905 462 038
editstudio.slovakia@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 09.02.2021