Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Neviditeľná
Unseen

» ©2020
SK | far. > col. | 87 min. | časozberný dokument > time-lapse documentary

Neviditeľná

Melody, Stella and Lucia are three women from three different countries; they all have their own view of life and have already given birth. The documentary UNSEEN captures their stories that open up the controversial topic of childbirth trauma that has been rejected by society. Showing actual births, the topic of trauma forms its true shape and reveals its face. It shows the unseen reality in society and the women who have so far been silenced by the pressure of their environment or medical staff. We can no longer conceal them. The documentary UNSEEN opens for the necessary dialogue in society and the need for change not only in Slovakia but also all over the world.
>>
Melody, Stella a Lucia sú tri ženy, z ktorých každá má svoj pohľad na život a ktoré už zažili pôrod dieťaťa. Dokumentárny film Neviditeľná zachytáva ich príbehy, ktoré otvárajú kontroverznú a spoločnosťou odmietanú tému traumy z pôrodu. Téma traumy doplnená reálnymi pôrodmi dostáva aktuálne tvary a odkrýva svoju tvár. Ukazuje nevidenú realitu v spoločnosti a zviditeľňuje ženy, ktoré boli doteraz umlčiavané tlakom okolia alebo zdravotníckeho personálu. Už ich viac nemôžeme skrývať. Dokumentárny film Neviditeľná tak otvára potrebu zmeny nielen u nás, ale aj vo svete.


Director > Réžia   Maia Martiniak
Story > Námet Maia Martiniak
Screenplay > Scenár Maia Martiniak
DOP > Kamera Michal Babinec, Tomáš Kobza, Maia Martiniak
Editors >  Strih Mária Hirgelová
Music > Hudba Sandra Urbančíková, Pavol Jeňo
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Samuel Škubla
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Penny Simkin, Lucia Gomez, Melody Turner, Stella Maria Valentová, Viktoria Aase Sørensen Torssell, Misan Anne Catherine Stehouwer
Filmography > Filmografia Maia Martiniak (1977)
2020: Neviditeľná
Production > Produkcia ARINA (SK)
Co-production > Koprodukcia  -
Producer > Producent Silvia Panáková (SK), Erik Panák (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 113 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Literárny fond, Rozhlas a televízia Slovenska

Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra

Inspiration Forum - IFDF Ji.hlava 2013;
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe V. - workshop Piešťany 2014;
dok.incubator 2015 a 2019

o   -o
Word Premiere >
Svetová premiéra
CPH:DOX 2020, Denmark /
MF dokumentárnych filmov CPH:DOX 2020, Dánsko
Release >
Distribučná premiéra
SK: 2021, CinemArt SK
o o
Web www.unseen.film
Previous Title > Predchádzajúci názov Hra o čas / Racing with Time

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ARINA
Dulovo nám. 4, SK-831 03 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk

ARINA / Silvia Panáková
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk
see main contact

updated: 11.01.2021