Katedrála
The Cathedral

documentary » post-production
SK | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument, biografický dokument > creative documentary, biography

Katedrála

A Spanish monk is expelled from his monastery at the age of 28 when he contracts TB. He returns home to Mejorada del Campo, a poor village on the outskirts of Madrid. At a loss as to how to devote his life to God, he decides to sell his family lands. Over the next sixty years, without help or architectural expertise, he builds a cathedral the size of Sagrada Familia using waste and recycled materials. He works mostly alone, without ever drawing a single sketch, whilst others label him as a madman.
>>
Po vylúčení z kláštora sa 28-ročný španielsky mních Justo Gallego rozhodne venovať svoj život Bohu tým, že postaví katedrálu v zabudnutej dedine Mejorada del Campo pri Madride. Nasledujúcich 60 rokov strávi stavbou kostola veľkého ako Sagrada Familia takmer bez pomoci a bez akejkoľvek znalosti architektúry. Pracuje zväčša sám, s použitím odpadu a recyklovaných materiálov a bez súhlasu ostatných dedinčanov, ktorí ho považujú za blázna.


Director > Réžia   Denis Dobrovoda
Story > Námet Matthew Bremner
Screenplay > Scenár Denis Dobrovoda, Matthew Bremner
DOP > Kamera Gonzalo Hernández-Vallejo Fernández, Israel Seoane
Editors >  Strih Ona Bartroli
Music > Hudba Thomas Fitzsimons
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Jose Pablo Ramirez
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Justo Gallego
Filmography > Filmografia Denis Dobrovoda (1990)

upcoming: Katedrála

Production > Produkcia Kolsa Films SK (SK)
Co-production > Koprodukcia
Producer > Producent Denis Dobrovoda  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora ScreenCraft Film Fund
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra dok.incubator SK 2021
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Sacrifice / Obeta

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Kolsa Films SK
Zahradnicka 87, SK-821 08 Bratislava
+421 904 525 631
denisdobrovoda@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 02.12.2021