Hranice vernosti
The Boundaries of Fidelity

documentary » development
SK | far. > col. | 80 min. | biografický dokument > biopic

Hranice vernosti

NA

>>

Komorný príbeh manželského páru, ktorý sa snaží vymaniť zo zaužívaných vzorcov správania a podrobuje svoj vzťah skúške správnosti. Dokument je hlbokou a intímnou sondou do partnerského vzťahu, jeho dynamiky i krehkosti. Sleduje dvojicu, ktorá sa v snahe uchovať rodinu pokope, vydáva na experiment radikálnej otvorenosti. To zo sebou prináša nečakané výzvy, zvraty i dôsledky pre ďalších členov rodiny.


Director > Réžia   Diana Fabiánová
Story > Námet Diana Fabiánová
Screenplay > Scenár Diana Fabiánová
DOP > Kamera Ivo Miko
Editors >  Strih Phil Jandaly
Music > Hudba Martin Turčan
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tomáš Kobza
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Diana Fabiánová, Tomáš Kobza a ďalší
Filmography > Filmografia Diana Fabiánová (1979)

Upcoming: Hranice vernosti
2009: Mesiac v nás

Production > Produkcia Dayhey (SK)
Co-production > Koprodukcia VIAFILM (SK)
Producer > Producent Silvia Panáková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 90 000 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Ex Oriente Film 2020
East Doc Platform 2021
Sunny Side of the Doc 2021, dok.incubator SK 2021
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2021 – 2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Šťastne (ne)verní / Happily (un)Faithful

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Dayhey
Rozvodná 15, SK-831 03 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk

Film Expanded / Matej Sotník
+ 421 903 87 58 77
matej.sotnik@filmexpanded.com  www.filmexpanded.com
Dayhey / Silvia Panáková
 +421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk

updated: 31.03.2022