Hranice vernosti
The Boundaries of Fidelity

documentary » development
SK - CZ | far. > col. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Hranice vernosti

Diana and Tomáš are from families in which infidelity played an essential role. Subconsciously, they accepted it and regarded it as normal. But how to abandon behaviour encoded in genes? In their desire to protect their family, Dia and Tom experiment, trying to figure out how to have a functional, fulfilling relationship amidst all the dangers of the 21st century. What is fidelity and what is already beyond its limits? How to prevent the urge to have more, just because we can, despite already having more than enough? Diana seeks out answers from her friends who decided to choose their own path, from experts (Esther Perel), as well as people who have experienced infidelity and share their experience with her. While looking into the world’s knowledge about infidelity and her own relationship within her family, Diana uncovers a long-buried family secret. Infidelity with its consequences takes on a new dimension.

>>

Diana a Tomáš sú obaja z rodín, kde mala nevera zásadné miesto. Podvedome ju akceptovali a považovali za normálnu. Ako sa však vymaniť zo správania zakódovaného v génoch? Diana a Tomáš v túžbe ochrániť svoju rodinu experimentujú a zamýšľajú sa nad tým, ako mať v nástrahách 21. storočia funkčný naplnený vzťah. Čo je vernosť a kde sa začínajú hranice nevery? Ako predísť nutkaniu chcieť viac, než máme, len preto, že môžeme, hoci máme viac než dosť? Diana hľadá odpovede u svojich priateliek, ktoré sa rozhodli zvoliť vlastnú cestu, u odborníkov (Esther Perel) aj u ľudí, ktorí si neverou prešli a delia sa s ňou o osobné skúsenosti. Pri nahliadaní do svetových reálií týkajúcich sa nevery, ako i do svojho vlastného vzťahu, dovnútra rodiny a jej útrob Diana odhaľuje dlhodobo ukrývané rodinné tajomstvo. Nevera so svojimi následkami odrazu dostáva nový rozmer.


Director > Réžia   Diana Fabiánová
Story > Námet Diana Fabiánová
Screenplay > Scenár Diana Fabiánová
DOP > Kamera Tomáš Kobza
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tomáš Kobza
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Diana Fabiánová (1979)

Upcoming: Hranice vernosti
2009: Mesiac v nás

Production > Produkcia ARINA (SK)
Co-production > Koprodukcia CINEART TV Prague (CZ)
Producer > Producent Silvia Panáková (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 200 000 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Ex Oriente Film 2020, East Doc Platform 2021, Sunny Side of the Doc 2021, dok.incubator SK 2021
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
-
Expected Completion >
Plánované dokončenie
-
Expected Release >
Plánovaná premiéra
11/2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Šťastne (ne)verní / Happily (un)Faithful

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ARINA
Dulovo nám. 4, SK-821 08 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk

see main contact see main contact

updated: 04.11.2021