Films in production

+/- 90 | +/- 90

• Marek Kuboš
• SK | far. > col. | 65 min. | kolektívny portrét > collective portrait

Ako som sa stala partizánkou
Filmový odboj proti zabudnutiu | How I became a partisan
Film resistance against oblivion

• Vera Lacková
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | sociálny dokument > social documentary

Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu | Bez ladu a skladu. From Socialism to Capitalism

• Juraj Johanides
• SK - CZ | far. > col. | 75 min. | dokument > documentary

Cenzorka | Censor

• Peter Kerekes
• SK - CZ - UA | far. > col. | 90 min. | hybrid

Čiary | The Lines

• Barbora Sliepková
• SK | čb. > bw. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Diera | The Hole

• Pavol Pekarčík
• SK | far. > col. | 65 min. | sociálny dokument > social documentary

Drsne a nežne | Roughly, Softly

• Ľubomír Štecko
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Fašiangy | Piargy

• Ivo Trajkov
• SK - CZ - MK | čb. > bw. | 90 min. | dráma > drama

Fotograf Beatles | Photographer of the Beatles

• Patrik Lančarič
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > bio-documentary

Generál | General

• Jiří Chlumský
• SK - CZ - FR | far. > col. | 120 min. | historický > historical

Chyby | Mistakes

• Jan Prušinovský
• CZ - SK | far. > col. | 90 min. | dráma > drama

Indián | Indian


• Tomáš Svoboda, Vladimír Kriško
• CZ - SK - PL | far. > col. | 98 min. | komédia > comedy

La Dolce Morte | La Dolce Morte

• Róbert Slovák
• SK | far. > col. | 90 min. | tragikomédia > tragicomedy

LIBERTAS | LIBERTAS

• Boris Vereš
• SK | far. > col. | 85 min. | sociálny, časozberný dokument > social, time-lapse documentary

Miluj Generálov | I Love Generals


(Miluj Generály)
• Vít Janeček
• CZ - SK | far. > col. | 90 min. | road movie, politický, sociálny dokument> road movie, political, social documentary

Moc | Power

• Mátyás Prikler
• SK - HU - CZ | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Moje slnko Maad | My Sunny Maad


(Moje slunce Maad)
• Michaela Pavlátová
• CZ - FR - SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

Náhradníci | Substitutes

• Peter Kerekes
• SK - AT - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

O nepotrebných veciach a ľuďoch | Of Unwanted Things and People

• David Súkup, Ivana Laučíková, Leon Vidmar
• SK - CZ - SI | far. > col. | 80 min. | bákový pre deti > puppet animation for children

Odpočítavanie - Ivan Palúch | Ivan Palúch


• Martin Palúch
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biographical documentary

One More Question | One More Question

• Mira Erdevicki
• SK - GB - CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social document

Pátranie po zvláštnych ženách | In Search of Special Women

• Miro Remo
• SK | far. > col. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Pongo Story | Pongo Story

• Tomáš Kratochvíl
• CZ - SK - UK | far. > col. | 80 min. | creative documentary > kreatívny dokument

S úctou, Váš sociálny systém | Yours Sincerely, Social System

• Martin Tokár
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Správa o záchrane mŕtveho | Saving The One Who Was Dead


(Zpráva o záchraně mrtvého)
• Václav Kadrnka
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

Srdce Veže | Heart of a Tower

• Peter Budinský
• SK - BE - CZ | far. > col. | 80 min. | dobrodružný film > adventure

Svetlo na konci dňa | Light at the End of the Day

• Alena Čermáková
• SK | far. > col. | 75 min. | biografický dokument > biopic

Ta monarchia | Monarchy

• Vladislava Sárkány
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• SK - HU | far. > col. | 90 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi

Všetci ľudia budú bratia | All Men Become Brothers

• Robert Kirchhoff
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 100 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Wishing on a Star | Wishing on a Star

• Peter Kerekes
• IT - AT - BR - SK - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Zakliata jaskyňa | The Enchanted Cave

• Mariana Čengel Solčanská
• SK - CZ - SI | far. > col. | 100 min. | rozprávka > fairy tale

Ženská pomsta | Woman's revenge

• Dušan Rapoš
• CZ - SK | far. > col. | 85 min. | komédia > comedy


updated: 07.05.2015