Films in production

Ako som sa stala partizánkou
Filmový odboj proti zabudnutiu | How I became a partisan
Film resistance against oblivion

• Vera Lacková
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | sociálny dokument > social documentary

Alchymická pec | Alchemical Kiln

• Jan Daňhel, Adam Oľha
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 100 min. | biografický dokument > biopic

Architekt drsnej poetiky | Rough Poetry Architect

• Ladislav Kaboš
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu | Bez ladu a skladu. From Socialism to Capitalism

• Juraj Johanides
• SK - CZ | far. > col. | 75 min. | dokument > documentary

Cenzorka | Censor

• Peter Kerekes
• SK - CZ - UA | far. > col. | 80 min. | dráma

Čiary | The Lines

• Barbora Sliepková
• SK | čb. > bw. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Dream Makers | Dream Makers

• Mira Erdevicki
• SK - VB - CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social document

Drsne a nežne | Roughly, Softly

• Ľubomír Štecko
• SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Fašiangy | Piargy

• Ivo Trajkov
• SK - CZ - SI - MK | čb. > bw. | 90 min. | dráma > drama

Fotograf Beatles | Photographer of the Beatles

• Patrik Lančarič
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > bio-documentary

Generál | General

• Jérôme Cornuau
• SK - FR - CZ | far. > col. | 120 min. | historický > historical

La Dolce Morte | La Dolce Morte

• Róbert Slovák
• SK | far. > col. | 90 min. | tragikomédia > tragicomedy

LIBERTAS | LIBERTAS

• Boris Vereš
• SK | far. > col. | 85 min. | sociálny, časozberný dokument > social, time-lapse documentary

Milan Sládek | Milan Sládek

• Martin Šulík
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Moc | Power

• Mátyás Prikler
• SK - HU - CZ | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Moje slnko Maad | My Sunny Maad


(Moje slunce Maad)
• Michaela Pavlátová
• CZ - FR - SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

Náhradníci | Substitutes

• Peter Kerekes
• SK - AT - CZ | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

O nepotrebných veciach a ľuďoch | Of Unwanted Things and People

• David Súkup, Ivana Laučíková, Leon Vidmar
• SK - CZ - SI | far. > col. | 80 min. | bákový pre deti > puppet animation for children

Pátranie po zvláštnych ženách | In Search of Special Women

• Miro Remo
• SK | far. > col. | 85 min. | kreatívny dokument > creative documentary

S úctou, Váš sociálny systém | Yours Sincerely, Social System

• Martin Tokár
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Srdce Veže | Heart of a Tower

• Peter Budinský
• SK - BE - CZ | far. > col. | 80 min. | dobrodružný film > adventure

Stand Up | Stand Up

• Juraj Bohuš
• SK - USA | far. > col. | 80 min. | road movie

Svetlo na konci dňa | Light at the End of the Day

• Alena Čermáková
• SK | far. > col. | 75 min. | biografický dokument > biopic

Šarlatán | Charlatan

• Agnieszka Holland
• CZ - IE - PL - SK | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Ta monarchia | A LITTLE BIT UTOPIC
or being a human

• Vladislava Sárkány
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

TEAM BUILDING | TEAM BUILDING

• Adina Popescu, Iulian Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 90 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

The Sailor | The Sailor

• Lucia Kašová
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• SK - HU | far. > col. | 90 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi

Všetci ľudia budú bratia | All Men Become Brothers

• Robert Kirchhoff
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 100 min. | kreatívny dokument > creative documentary


updated: 07.05.2015