Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

± 90
± 90

» ©2022
SK | far. > col. | 65 min. | kolektívny portrét > collective portrait

± 90

The director of this documentary film is interviewing other documentary film makers from his current ,previous and following generation. Gradually, he is trying to reveal their passion for this film making, technical and economic background, to map ethical boundaries or to deal with the future of the documentary film. In approximately 90 minutes, his attempt is to reveal the thoughts of Slovak documentary filmmakers, focusing especially on the successful generation, which became popular in the cinemas in the 90s. P. Kerekes, M. Škop, J. Vojtek, Z. Piussi, J. Lehotský, R. Kirchhoff a M. Kuboš.
>>
Režisér filmu Marek Kuboš spovedá ostatných kolegov, dokumentaristov zo svojej, predošlej, či nastávajúcej generácie. Postupne s nimi preberá ich vášeň pre tvorbu, technické a ekonomické zázemie, mapuje etické hranice, či preberá budúcnosť dokumentu. Plusmínus devädesiat minút, kde je vidno do hláv slovenským filmárom s focusom najmä na úspešnú generáciu, ktorá nastúpila do kín v devädesiatych rokoch: P. Kerekes, M. Škop, J. Vojtek, Z. Piussi, J. Lehotský, R. Kirchhof a M. Kuboš.


Director > Réžia   Marek Kuboš
Story > Námet Marek Kuboš
Screenplay > Scenár Marek Kuboš
DOP > Kamera Marek Kuboš
Editors >  Strih Peter Harum, Marek Kuboš
Music > Hudba Ján Boleslav Kladivo
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Marek Kuboš, J. B. Kladivo
Animation > Animácia Martin Snopek
Cast > Hrajú Pavel Branko, Milan Balog, Peter Kerekes, Robo Kirchhoff, Marek Kuboš, Juraj Lehotský, Marko Škop, Zuza Piussi, Jaro Vojtek, Dušan Hanák, Mário Homolka, Ľubo Štecko, Alexander Strelinger, Mišo Suchý, Martin Šulík, Dušan Trančík, Maroš Berák, Barbora Berezňáková, Tomáš Krupa, Ivan Ostrochovský, Erik Praus, Miro Remo, Barbora Sliepková, Miro Remo st.
Filmography > Filmografia Marek Kuboš (1970)

upcoming: Tajomstvo
2022: ± 90
2018: Posledný autoportrét

Production > Produkcia PSYCHÉ film (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Slovenský filmový ústav (SK)
Producer > Producent Marek Kuboš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 75 266,72 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2022, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2022, ČR
Release >
Distribučná premiéra
TBD
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PSYCHÉ film
Hamuliakova 410, SK-027 43 Nižná
+421 903 781 007
PSYCHE.film@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 08.12.2022