+/- 90
+/- 90

documentary » production
SK | far. > col. | 65 min. | kolektívny portrét > collective portrait

+/- 90

The film is an attempt to capture the thinking of documentary filmmakers. It is a collective portrait of the soul of a Slovak documentary filmmaker.
>>
Film je pokusom o zachytenie myslenia dokumentaristov. Ide o kolektívny portrét duše slovenského dokumentaristu.


Director > Réžia   Marek Kuboš
Story > Námet Marek Kuboš
Screenplay > Scenár Marek Kuboš
DOP > Kamera Marek Kuboš
Editors >  Strih Peter Harum, Marek Kuboš
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Marek Kuboš, J. B. Kladivo
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Marek Kuboš (1970)

upcoming: Tajomstvo
upcoming: +/- 90
2018: Posledný autoportrét

Production > Produkcia PSYCHÉ film (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Slovenský filmový ústav (SK)
Producer > Producent Marek Kuboš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 31 430 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2020 – 2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
10/2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PSYCHÉ film
Hamuliakova 410, SK-027 43 Nižná
+421 903 781 007
PSYCHE.film@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 02.12.2021