Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Môj neznámy vojak
My Unknown Soldier
(Můj neznámý vojín)

» ©2018
CZ - LV - SK | far. + čb. > col. + b&w | 79 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Môj neznámy vojak

A film made up of archive footage from the 1968 occupation of Czechoslovakia by the Warsaw Pact armies, told from the perspective of the occupier – the unknown soldier of the title of the film. The director’s great-uncle was one of the soldiers in the Soviet occupying army that invaded Czechoslovakia in 1968. He couldn’t bear the guilt and when he returned home to Ukraine, he committed suicide. His story could be the story of any young soldier who happened to stand on a tank in August 1968 in Czechoslovakia.
>>
Príbeh filmu vytvoreného z archívnych materiálov z čias okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy je vyrozprávaný z perspektívy okupanta, neznámeho vojaka z titulu filmu. Prastrýko režisérky bol jedným z vojakov sovietskej okupačnej armády, ktorá v auguste 1968 vtrhla do Československa. Nedokázal uniesť svoju vinu a po návrate domov na Ukrajinu spáchal samovraždu. Jeho príbeh by mohol byť príbehom ktoréhokoľvek z mladých vojakov, ktorí v tých časoch stáli v Československu na tankoch.


Director > Réžia   Anna Kryvenko
Story > Námet Anna Kryvenko
Screenplay > Scenár Anna Kryvenko
DOP > Kamera Radka Šišuláková
Editors >  Strih Darya Chernyak
Music > Hudba Andris Dzentis, Yair Elazar Glotman, David Střeleček
Set Design > Architekt Jurgis Krasons
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Viktor Krivosudský
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Anna Kryvenko (1986)
debut
Production > Produkcia Analog Vision (CZ)
Co-production > Koprodukcia Baltic Pine Films (LV), Wandal Production (SK)
Producer > Producent Michal Kráčmer (CZ), Wanda Adamík Hrycová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 188 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Latvian Film Center, Eurimages
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Archidoc Pitch, Visions du Reél, Nyon (CH); Eurimages Project Lab, Karlovy Vary IFF (CZ); Baltic Sea Docs (LV)
Last Stop Trieste - When East Meets West 2018
o   -o
Expected Completion >
Plánované dokončenie
02/2018
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 08/2018, Film Europe, Česká televize; SK: 08/2018, Filmtopia, RTVS; LV: 08/2018, FORUM CINEMAS LATVIA, Latvijas Televizija
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Český nepojmenovaný film / Czechoslovak Untitled Film

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Analog Vision
Kaprova 42/14, CZ-110 00 Praha 1
+420 602 83 83 88
michal@analog.vision

Wandal Production
Mikulášska 1/A, SK-811 01 Bratislava
+421 905 101 803
wanda@wandal.sk
www.wandal.sk


see main contact see main contact

updated: 28.02.2019