Documentary films ©2021

Ako som sa stala partizánkou
Filmový odboj proti zabudnutiu | How I Became a Partisan
Film Resistance Against Oblivion

• Vera Lacková
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social documentary

Na značky! | On Your Marks!

• Mária Pinčíková
• SK - CZ | far. > col. | 78 min. | kreatívny dokument > creative documentary

The Sailor | The Sailor

• Lucia Kašová
• SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary


updated: 22.02.2021