Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Kapela
The Band

» ©2018
SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative document

Kapela

This creative, cinematographic story chronicles the birth of the Gypsy Band Lomnické Čháve in the difficult social circumstances of a Roma settlement in Eastern Slovakia. Their dream journey to find success is a powerful, inspirational story of hope and desire, full of emotions, electrifying Roma music and kind humour. We tell the tender story of a group of outsiders who have one great dream: to play their music on a big stage and show the “gadjos” that they too have talent. They want to succeed in the majority society, get out of the village ghetto, with its grime and poverty, and start living life with dignity. We follow their journey in pursuit of this dream, from Košice to Bratislava, all the way to a prestigious international music festival, where they will have the chance to put their musical abilities on full display. How will they deal with their once-in-a-lifetime opportunity?
>>
Kreatívny kinematografický dokument zobrazuje zrod kapely Gypsy Band Lomnické Čháve v ťažkých sociálnych podmienkach rómskej osady na východnom Slovensku. Ich vysnívaná cesta za úspechom je silným, inšpiratívnym príbehom túžby a nádeje, plným emócií, elektrizujúcej rómskej hudby a láskavého humoru. Rozprávame krehký príbeh outsiderov, ktorí majú veľký sen: zahrať na veľkom pódiu a ukázať „gadžom“, že aj oni majú talent. Chceli by sa presadiť v majoritnej spoločnosti, dostať sa von z „geta“ osady, špiny, chudoby a začať žiť dôstojný život. Sledujeme ich cestu za týmto snom od Košíc do Bratislavy až na prestížny hudobný festival, kde skutočne môžu predviesť svoj hudobný talent. Ako využijú svoju šancu?


Director > Réžia   Ladislav Kaboš
Story > Námet Ladislav Kaboš
Screenplay > Scenár Svatava Maria Kabošová, Ladislav Kaboš
DOP > Kamera Ivo Miko
Editors >  Strih Michael Kondrla
Music > Hudba Gypsy Band Lomnické Čháve
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  Martin Králik, Jaroslav Fryš
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujú Stanislav Čonka, Milan Polhoš, Gustav Gábor, Nikolas Polhoš, Roman Polhoš, Roman Gábor, Ladislav Lacko
Filmography > Filmografia Ladislav Kaboš (1953)

2021: Architekt drsnej poetiky
2018: Kapela
2015: Farby piesku
2013: Všetky moje deti
2010: Zmenil tvár Šanghaja

Production > Produkcia MEDIA FILM (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), KABOS Film&Media (CZ), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Svatava Maria Kabošová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
09/2018, 13. MFF Cinematik, 2018 / 13th Cinematik IFF, 2018 
International Premiere >
Medzinárodná premiéra
10/2018, 34. MFF Varšava, 2018 / 34th Warsaw IFF, 2018 
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2018, MEDIA FILM
o o
Web www.kapela.mediafilm.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
MEDIA FILM
Staré Grunty 3633/214B, SK-841 04 Bratislava
+421 903 545 455, +420 602 378 231
studiomediafilm@gmail.com
www.mediafilm.sk

see main contact see main contact

updated: 16.04.2019