Documentary films ©2022

Fragile Memory | Fragile Memory

• Ihor Ivanko
• UA - SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary, biopic

Identita ES | Identity ES

• Alena Činčerová
• CZ – CA – SK | far. > col. | 80 min. | biografický dokument > biopic

Kapr | Kapr Code

• Lucie Králová
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárna opera > documentary opera

Katedrála | The Cathedral

• Denis Dobrovoda
• SK | far. > col. | 87 min. | kreatívny dokument, biografický dokument > creative documentary, biography

Peter Dvorský | Peter Dvorsky – Opera Singer

• Iveta Malachovská
• SK | far. > col. | 77 min. | biografický dokument > biopic


updated: 10.01.2022