Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Čakáreň
Waiting Room

» ©2015
SK | far. > col. | 72 min. | sociálny dokument > social documentary

Čakáreň

The documentary that reveals great and small expectations. The story shows a woman’s life- cycle through the various forms of waiting that are based on the specific life-stories of real women as they occur or occurred in their lives. It is a documentary mosaic of life, which in some moments is transformed into a harsh sociological study of today’s world. All the stories are linked by the waiting room at the Central Station and the fragmented view of the world.
>>
Film o veľkých a malých čakaniach. Príbeh zobrazujúci cez rôzne možnosti čakania kolobeh jedného života, ktorý vychádza z konkrétnych osudov reálnych žien, tak ako sa odohrávajú alebo odohrali. Je to dokumentárna mozaika života, ktorá v niektorých chvíľach prerastá až do krutej sociologickej sondy dnešného sveta. Všetky príbehy spája čakáreň na hlavnej stanici v Bratislave a fragmentárny pohľad na svet.


Director > Réžia Palo Korec
Story > Námet -
Screenplay > Scenár Palo Korec
DOP > Kamera Ján Meliš
Editor > Strih Peter Kordáč
Music > Hudba Ľubica Malachovská Čekovská
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound > Zvuk Ján Ravasz 
Animation > Animácia -
Cast > Hrajú Monika Neksová, Zuzana Kmeťová, Sára Miklášová, Zuzana Smékalová
Filmography >  Filmografia Palo Korec (1958)

upcoming: Akvabely z Prandorfu
2016: Finále
2015: Čakáreň
2013: Exponáty alebo Príbehy z kaštieľa

Production > Produkcia ARTILERIA (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Filmpark production (SK)
Producer > Producent Ján Meliš (SK)
o o
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Co-production Markets, Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
-o
o o
World Premiere >
Svetová premiéra
19th Jihlava IDFF, 2015 
SK release  >
SK premiéra
10/2015, ASFK 
o o
Web -
Previous Title >
Predchádzajúci názov
-

 

Contact: Festivals: Sales:
ARTILERIA
Drobného 23, SK-841 01 Bratislava
+421 903 789 198
artileria@artileria.sk
www.artileria.sk

ARTILERIA / Ján Meliš
+421 905 261 949, melis@artileria.sk
www.artileria.sk
ARTILERIA / Ján Meliš
+421 905 261 949, melis@artileria.sk
www.artileria.sk

updated: 15.07.2016