It's Not Your Fault
It's Not Your Fault

documentary » production
SK - CZ - DE | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

It's Not Your Fault

An essay on collective anxiety and the problems triggered by life in a performance-oriented society. Today, Berlin represents the metropolitan area of European cities. Through young Eliana, the director’s alter ego, we follow the story of burnout, work retraining and healing of her soul using new forms of therapeutic strategies. Everyday life merges into dream spaces – emotional incubators, where the individual becomes collective. And the making of the film becomes a part of the personal journey of the author and Eliana.
>>
Esej o kolektívnej úzkosti a problémoch, ktoré spúšťa život v spoločnosti orientovanej na výkon. Berlín dnes zastupuje metropolitný priestor európskych miest. Prostredníctvom mladej Eliany, alter ega režisérky, sledujeme príbeh vyhorenia, rekvalifikácie a liečenia duše pomocou nových podôb terapeutických stratégií. Každodenný život sa prelína do snových priestorov – emocionálnych inkubátorov, kde sa individuálne stáva kolektívnym. Vznik filmu sa stáva súčasťou osobnej cesty autorky i hlavnej hrdinky.


Director > Réžia   Paula Ďurinová
Story > Námet Paula Ďurinová
Screenplay > Scenár Paula Ďurinová
DOP > Kamera Radka Šišuláková, Petra Hermanová
Editors >  Strih  -
Music > Hudba Jon Eirik Boska / Hydropsyche
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Paula Ďurinová (1987)
debut
Production > Produkcia Guča (SK)
Co-production > Koprodukcia CLAW AV (CZ), Universität der Künste Berlin (DE), Jana Cisar Filmproduktion (DE), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Matej Sotník (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 140 000€
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra

Febio Industry Days SK 2021
CEE Panorama / Sunny Side of the Doc FR 2021
Producers meet producers / FIPADOC FR 2021

o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
04/2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 2023, Film Expanded
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Interiéry / Insides

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Guča
Šancová 15, SK-811 05 Bratislava
mat.sotnik@gmail.com


see main contact see main contact

updated: 09.06.2022