English                                                        Nedeľa 05.07.2020, 05:36

Filmové podujatia - uzávierky - archív

  Agora Industry - Thessaloniki IFF

Uzávierka: 20. 7. 2020 (koprodukčné fórum) / 14. 9. 2020 (works in progress) / 15. 10. 2020 (filmový trh)
Termín: 7. – 14. 11. 2020, Thessaloniki, Grécko
Kategória: filmový trh / pitching
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti


Počas MFF Thessaloniki sa už od roku 2005 pravidelne koná aj filmový trh Agora. Tento ročník sa uskutoční 7. – 14. 11. 2020, pričom jeho zámerom je prepájať filmových profesionálov z juhovýchodnej a strednej Európy, Balkánu a Stredozemia so medzinárodnými odborníkmi, konzultantmi, profesionálmi a spolupracovníkmi.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2020
Termín: 20. – 26. 11. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  Les Arcs: Podujatia pre profesionálov

Uzávierka: 7. 9. 2020 Coproduction Village / tba Work-in-Progress
Termín: 12. – 15. 12. 2020, Les Arcs, Francúzsko
Kategória: koprodukčné fórum, Projects-in-Development, Works-in-Progress
Oblasť: koprodukcie, financovanie
Cieľová skupina: projekty vo vývoji a v postprodukcii, s koprodukčným potenciálom


Súčasťou festivalu európskych filmov Festival de Cinema Europeen des Arcs je aj podujatie pre filmových profesionálov Les Arcs 1950 Coproduction Village, ktoré zahŕňa Projects in Development a Work in Progress.
  Cartoon Springboard

Uzávierka: 4. 9. 2020
Termín: 27. – 29. 9. 2020, Valencia, Španielsko
Kategória: pitchingové fórum / vzdelávanie
Oblasť: animovaný film
Cieľová skupina: začínajúci tvorcovia animovaných filmov


Prezentačné podujatie Cartoon Springboard je zamerané na zlepšenie prezentačných schopností mladých talentovaných tvorcov animovaných filmov. Počas dvojdňového podujatia dostanú účastníci spätnú väzbu svojho prejavu i projektu od publika medzinárodných expertov.
  Connecting Cottbus

Uzávierka: 15. 7. 2020 cocoPITCH (projekt vo vývoji) / 20. 8. 2020 cocoWiP
Termín: 4. – 6. 11. 2020, v rámci FF Cottbus, Nemecko
Kategória: koprodukčný trh filmových projektov
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti, filmoví profesionáli


Connecting Cottbus je koprodukčný trh filmových projektov, ktorý prebieha počas medzinárodného festivalu filmov zo strednej a východnej Európy FilmFestival Cottbus. Porota vyberie 10 projektov na platformu coco Pitch a 5 projektov pre coco Work in Progress.
  DOK Leipzig Co-Pro Market

Uzávierka: 1. 8. 2020
Termín: 26. – 27. 10. 2020, Leipzig, Nemecko
Kategória: financovanie, koprodukcie
Oblasť: dokumentárne filmy, animované dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti


DOK Leipzig Co-Pro Market je medzinárodne uznávaná platforma pre producentov, ktorí hľadajú zahraničných koprodukčných partnerov a finančné zdroje pre svoje nové filmové projekty v exkluzívnom a intímnom prostredí.
  IDFA Forum

Uzávierka: 1. 8. 2020
Termín: 23. – 27. 11. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: pitching, networking
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri, filmoví profesionáli, fondy


Prihláste sa na IDFA Forum, najväčšie a najvplyvnejšie miesto stretnutia pre režisérov, producentov, súkromných investorov, fondy a ostatných filmových profesionálov v odvetví dokumentárnych filmov.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2020 (dokončené v roku 2019) / 31. 5. 2020 (dokončené v roku 2020) / 31. 7. 2020 (v hrubom zostrihu)
Termín: 27. 10. - 1. 11. 2020, počas MFDF Ji.hlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  MIA | Co-Production Market & Pitching Forum

Uzávierka: 26. 7. 2020
Termín: 14. – 18. 10. 2020, Rím, Taliansko
Kategória: networking, koprodukčný trh
Oblasť: filmové podnikanie
Cieľová skupina: producenti, distributéri, filmové inštitúty, fondy na podporu audiovízie, filmové komisie, filmové festivaly...


Skombinujte filmové podnikanie s atmosférou Ríma - už v októbri! Od roku 2006 sa kupujúci, predávajúci a producenti z celého sveta stretávajú na nezameniteľných terasách historického centra Ríma, aby si užili slnečnú stránku filmového biznisu.
  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 1. 7. 2020
Termín: 14. – 16. 10. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  FEST - Pitching Forum

Uzávierka: 22. 6. 2020
Termín: 20. – 24. 8. 2020 (pitching tréning) / 5. – 7. 8. 2020 (prezentácie projektov), online
Kategória: pitchingové fórum
Oblasť: krátke / hrané / dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri


FEST - Pitching Forum ponúka priestor na prezentáciu pripravovaných projektov etablovaným filmovým producentom a zástupcom subjektov, ktoré sa finančne podieľajú na tvorbe audiovizuálnych diel. Podujatie je primárne určené fproducentom a režisérom, ktorí hľadajú distribútora, koproducenta či inú formu podpory pre svoj projekt.
  Cartoon Forum

Uzávierka: 11. 5. 2020
Termín: 14. – 17. 9. 2020, Toulouse, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum, koprodukcie
Oblasť: animovaný film - TV projekty
Cieľová skupina: animátori, producenti


Cartoon Forum je medzinárodné pitchingové a koprodukčné fórum pre animované televízne projekty. Dáva priestor tvorcom a producentom animovaných filmov nájsť zahraničných partnerov a urýchliť tak finalizáciu, financovanie a distribúciu ich projektov.
  Docs in Progress @KVIFF

Uzávierka: 1. 5. 2020
Termín: júl 2020, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Podujatie Docs in Progress sa koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, blízkeho východu. Maximálne osem vybraných titulov sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 1. 5. 2020
Termín: tba júl 2020, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy. Maximálne osem vybraných titulov zo strednej a východnej Európy sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Venice Production Bridge - Venice Gap-Financing Market

Uzávierka: 30. 4. 2020
Termín: 4. – 6. 9. 2020, Benátky, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Venice Gap Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).
  Docu Talents from the East @ Sarajevo FF

Uzávierka: 30. 4. 2020
Termín: 16. 8. 2020, Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Prezentácia pripravovaných dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy. Organizuje MFDF Ji.hlava.
  Eurimages Lab Project Award @KVIFF

Uzávierka: 24. 4. 2020
Termín: júl 2020, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: experimentálny film vo fáze produkcie alebo postprodukcie
Cieľová skupina: producenti a režiséri


V rámci platformy Works in Progress na MFF Karlove Vary bude tento rok po prvýkrát udeľovaná aj cena najperspektívnejšiemu experimentálnemu projektu. Eurimages sa tak rozhodlo investovať do nových druhov filmového vyjadrovania, ktoré môžu byť na hranici iných umeleckých foriem.
  Sunny Side of the Doc

Uzávierka: 23. 4. 2020
Termín: 22. – 25. 6. 2020, La Rochelle, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum / prezentácia projektov v pokročilom vývoji a produkcii
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiśeri, tvorcovia hier


Veľký dokumentárny filmový trh Sunny Side of the Doc vo francúzskom La Rochelle ponúka svojim návštevníkom okrem iného možnosť prezentovať svoje projekty medzinárodnému publiku zloženého z potenciálnych koproducentov, vysielateľov, distributérov a pod.
  Ji.hlava Film Fund

Uzávierka: 15. 3. 2020
Termín: -
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov


Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s panovanou premiérou na jeseň 2020. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2020.
  FILM MUSIC CONTEST

Uzávierka: 10. 3. 2020
Termín: 29. 4. 2020, Košice, Slovensko
Kategória: súťaž
Oblasť: filmová a televízna hudba, filmy, grafika
Cieľová skupina: hudobní skladatelia, hudobníci, kapely, producenti, sólisti, autori celovečerných a krátkych filmov, video artisti a grafici


FILM MUSIC CONTEST je prvá medzinárodná súťaž autorskej filmovej a televíznej hudby na Slovensku. Hlavný cieľom podujatia je poskytnúť profesionálom ale aj začínajúcim umelcom možnosť zviditeľniť svoju tvorbu, dostať ju do medzinárodného súťažného prostredia a bojovať o ceny v celkovej hodnote 10 000.- EUR.
  Sheffield Doc/Fest Marketplace

Uzávierka: 14. 2. 2020
Termín: 4. – 9. 6. 2020, Sheffield, Veľká Británia
Kategória: trh, pitching
Oblasť: dokumentárne filmy, nové médiá
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Sheffield Doc/Fest Marketplace je filmový trh a pitchingové fórum zamerané na dokumentárny film a non-fiction tvorbu. Ponúka možnosť stretnúť viac ako 300 zástupcov fondov, televízií, distributérov čo festivalov
  Meeting Point Vilnius

Uzávierka: 9. 2. 2020
Termín: 30. 3. - 1. 4. 2020, Vilnius, Litva
Kategória: trh / prezentácia filmov v post-produkcii / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny a animovaný debut
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Meeting Point - Vilnius je podujatie zamerané na celovečerné hrané, dokumentárne a animované debuty európskych režisérov, ktoré sa bude konať v rámci Medzinárodného filmového festivalu Vilnius.
  Doc Market / Docs in Progress / Thessaloniki Pitching Forum - MFDF Thessaloniki

Uzávierka: Docs in Progress 20. 1. 2020 / Doc Market 30. 1. 2020 / Thessaloniki Pitching Forum 20. 1. 2020
Termín: 7. - 14. 3. 2020, Thessaloniki, Grécko
Kategória: Prezentácia dokumentárnych projektov nad 50 min. vo výrobe a v postprodukcii
Oblasť: Dokumentárny film
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


V rámci MFDF Thessaloniki sa koná aj filmový trh Doc Market, určený pre filmových profesionálov. Jeho súčasťou je mediatéka pre prihlásené dokumenty, pitchingové fórum Docs in Progress a koprodukčná platforma Thessaloniki Pitching Forum.
  CEE Animation Forum

Uzávierka: 10. 1. 2020
Termín: 5. - 8. 5. 2020, Liberec, Česká republika
Kategória: fórum, pitching
Oblasť: krátke filmy, TV seriály a iné TV formáty. VR
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri


CEE ANIMATION FORUM, ktoré sa bude v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov Anifilm (5. – 10. 5. 2020) konať v termíne 5. - 8. 5. 2020 v Liberci v Českej republike, prijíma projekty do súťaže námetov krátkych a celovečerných filmov, TV seriálov, VR či iných formátov.
  Visions du Réel Industry

Uzávierka: 15. 12. 2019
Termín: 24. 4. - 2. 5. 2020, Nyon, Švajčiarsko
Kategória: trh, fórum, workshop
Oblasť: dokumentárne celovečerné filmy
Cieľová skupina: dokumentaristi


Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Visions du Réel organizuje medzinárodný trh The Doc Outlook, súčasťou ktorého sú tri podujatia pre dokumentárne filmy v rôznych fázach vývoja.
  Industry Days – MFFK Febiofest

Uzávierka: 11. 12. 2019
Termín: 16. – 17. 3. 2020, MFFK Febiofest, Bratislava, SR
Kategória: pripravované dlhometrážne a krátkometrážne filmy
Oblasť: hraný, dokumentárny, animovaný
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Po piaty raz vytvorí Industry Days počas 27. ročníka MFF Febiofest Bratislava platformu pre spájanie producentov, filmových profesionálov, študentov filmov a ďalších, ktorí sa zaujímajú o špecifické témy spojené s produkciou audiovizuálnych diel. Prezentácia nadchádzajúcich slovenských projektov Works in Progress bude už tradične hlavnou súčasťou programu.
  Sofia Meetings

Uzávierka: 1. 12. 2019
Termín: 18. - 22. 3. 2020, Sofia, Bulharsko
Kategória: pitching / prezentácia
Oblasť: hraný film (prvý, druhý alebo tretí)
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Sofia Meetings je prezentácia projektov prvých, druhých a tretích hraných filmov, hľadajúcich koproducentov, prípadne financovanie z medzinárodných zdrojov. Súčasťou programu sú odborné sprievodné podujatia: workshopy a panelové diskusie na aktuálne témy z audiovizuálneho priemyslu
  Cartoon Movie

Uzávierka: 20. 11. 2019
Termín: 3. - 5. 3. 2020, Bordeaux, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum
Oblasť: dlhometrážny animovaný film
Cieľová skupina: autori animovaného filmu, producenti


Cartoon Movie je pitchingové fórum, zamerané na zvýšenie produkcie, financovania a distribúcie európskych animovaných filmov, kde majú európski producenti možnosť prezentovať svoje projekty profesionálom z odvetvia, získavať potenciálnych investorov, partnerov a distribútorov.
  East Doc Platform

Uzávierka: 8. 11. 2019
Termín: 7. - 13. 3. 2020, Praha, ČR
Kategória: prezentácia projektov vo vývoji, produkcii a v postprodukcii
Oblasť: dokumentárny film
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Platforma pre dokumentárne filmy: možnosť pre producentov a autorov prezentovať svoju tvorbu na medzinárodnej scéne, predstaviť ju kľúčovým európskym producentom, distribútorom, nákupcom, zástupcom televíznych staníc a festivalov; prezentácia filmov vo vývoji, produkcii a v postprodukcii, formou prezentácii aj individuálnych stretnutí.
  When East Meets West

Uzávierka: WEMW: 31. 10. 2019 / First Cut Lab: 30. 11. 2019 / Last Stop Trieste: 30. 11. 2019
Termín: 19. - 21. 1. 2020, Terst, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia / pitching
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film
Cieľová skupina: producenti


Koprodukčné fórum WHEN EAST MEETS WEST je organizované v rámci FF Terst. Skladá sa z dvoch rozdielnych podujatí zamerených na rôzne fázy vývoja filmu: 1. WEMW koprodukčné fórum 2. First Cut Lab
  Euro Connection

Uzávierka: 20. 10. 2019
Termín: 4. - 5. 2. 2020, Clermont-Ferrand, Francúzsko
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: producenti


Euro Connection je koprodukčné fórum, ktoré sa koná v rámci Medzinárodného filmového festivalu krátkych filmov v Clermont-Ferrand a patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatia venujúce sa krátkometrážnej tvorbe.
  Berlinale Co-production Market

Uzávierka: 9. 10. 2019
Termín: 22. - 26. 2. 2020, Berlín, Nemecko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: dlhometrážne hrané filmy vo vývoji
Cieľová skupina: produkčné spoločnosti, producenti


Počas 70. MFF Berlinale sa bude konať už 17. ročník koprodukčného trhu Berlinale Co-production Market (22. - 26. 2. 2020), ktorý ponúka príležitosť na prezentáciu projektov s cieľom nájsť medzinárodných koprodukčných partnerov.
  Cent East - Warsaw Works-In-Progress

Uzávierka: 20. 9. 2019
Termín: 17. - 19. 10. 2019, Varšava, Poľsko
Kategória: filmový trh / prezentácia
Oblasť: celovečerné hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti


Počas Filmového festivalu Varšava sa bude konať Industry podujatie Cent East Market Warsaw, ktorého súčasťou bude tiež prezentácia pripravovaných filmov Works-in-Progress.
  CINEKID - ScreeningClub

Uzávierka: 16. 9. 2019
Termín: október 2019, Amsterdam, Holandsko
Kategória: online databáza
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, producenti


CINEKID - ScreeningClub je digitálna platforma poskytujúca priestor na prezentáciu viac ako 300 vybraných filmov určených pre deti, so zameraním na európsku produkciu. Väčšina európskych vysielateľov, ako aj medzinárodných filmových festivalov pre deti túto platformu využíva, rovnako ako aj sales agenti, programový riaditelia a distribútori.
  Baltic Event

Uzávierka: 10. 9. 2019 - predĺžený deadline CO-PRODUCTION MARKET / 15. 9. 2019 WORKS IN PROGRESS
Termín: 25. - 29. 11. 2019, Tallinn, Estónsko
Kategória: koprodukčné fórum, works-in-progress
Oblasť: dlhometrážne filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Baltic Event Co-production Market sa koná na pôde MFF Black Nights v Tallinne od roku 2005 a za ten čas sa stala najväčšou koprodukčnou platformou v severnej a strednej Európe.
  CineMart

Uzávierka: 2. 9. 2019
Termín: 26. – 29. 1. 2020, MFF Rotterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: dlhometrážne projekty
Cieľová skupina: producenti, režiséri


CineMart patrí medzi najúspešnejšie a najstaršie existujúce platformy pre filmových profesionálov. Počas svojho trvania sa stal dôležitým a efektívnym východiskovým bodom pre budovanie úspešných a fungujúcich vzťahov medzi filmármi a potencionálnymi finančnými partnermi.
  Apulia Film Forum

Uzávierka: 26. 8. 2019
Termín: 10. - 12. 10. 2019, Monopoli, Taliansko
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: hraný a dokumentárny film
Cieľová skupina: producent


Apulia Film Forum má za cieľ podporiť koprodukciu a spoluprácu medzi zúčastnenými profesionálmi, ako aj zviditeľniť taliansky región Puglia ako vhodnú lokáciu na natáčanie.
  ANIMARKT Stop Motion Forum - ANIMARKT Pitching

Uzávierka: 4. 8. 2019
Termín: 8. - 12. 10. 2019, Lodz, Poľsko
Kategória: pitching
Oblasť: krátke animované filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti


ANIMARKT Pitching je medzinárodné pitchingové fórum určené pre režisérov a producentov krátkych animovaných filmov vo vývoji, ktoré využívajú min. 80% bábkovej animácie. 15 vybraných projektov sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov a zároveň sa bude uchádzať o ceny vo forme príspevku Audiovisual Technology Center vo výške 14 000€ a 9 300 €.


publikované:
aktualizované: 04.06.2015