English                                                        Pondelok 18.01.2021, 21:18

Ji.hlava Film Fund

  Uzávierka: 15. 3. 2020
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov

Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s plánovanou premiérou na jeseň 2019. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2020.

Cieľom fondu je podporiť projekty talentovaných filmárov s výrazným rukopisom pri realizácii projektov zameraných na súčasnú tematiku a dopomohli im taktiež k úspechu v zahraničí.

Uzávierka prihlášok: 15. marec 2020

Prihlasovací formulár: JI.HLAVA FILM FUND


web: http://www.dokument-festival.cz/about.us/ji.hlava-film-fund

publikované: 12.04.2017
aktualizované: 23.03.2020