English                                                        Utorok 06.06.2023, 03:54

Euro Connection

  Termín a miesto konania: 31. 1. – 1. 2. 2023, Clermont-Ferrand, Francúzsko
Uzávierka:
20. 10. 2022
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: producenti

Euro Connection je koprodukčné fórum, ktoré sa koná v rámci Medzinárodného filmového festivalu krátkych filmov v Clermont-Ferrand a patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatia venujúce sa krátkometrážnej tvorbe. Do finálneho výberu fóra sa každoročne vyberie 14 projektov, ktoré majú následne možnosť predstaviť sa odbornému filmovému publiku, najmä potenciálnym európskym koproducentom.

Aký projekt možno prihlásiť?
- projekt krátkeho filmu (hraný, animovaný, kreatívny dokument, VR)
- s dĺžkou do 30 minút
- projekt musí byť čiastočne financovaný treťou stranou (národným alebo regionálnym fondom, grantom na vývoj scenára, vstupom TV stanice, výhrou v súťaži a pod.)
- producent projektu je otvorený medzinárodnej koprodukcii
- nakrúcanie/produkcia nezačne skôr ako v júni 2023
- v prípade výberu sa producent osobne zúčastní podujatia a odprezentuje projekt

Uzávierka prihlášok: 20. október 2022

Ako sa prihlásiť?
- vyplňte (po anglicky) prihlasovací formulár >>TU<<
- zašlite ho spolu s prílohami (vymenovanými nižšie) na adresu lea.pagacova@sfu.sk

povinné prílohy (v angličtine):
- dokončený scenár
- motivačný list režiséra
- životopis a fotografia režiséra
- potvrdenie o čiastočnom financovaní treťou stranou
- producentská explikácia (motivácia, stratégia)
- životopis a fotografia producenta
- filmografia a logo produkčnej spoločnosti
- linky na predchádzajúcu prácu režiséra (ak je k dispozícii)

Slovenský filmový ústav, ako partner podujatia, má právo nominovať jeden slovenský krátkometrážny projekt.

Prihlásenie je zdarma. Festival vybraným projektom hradí príspevok na cestovné (160€), ubytovanie, stravu a akreditáciu na Clermont-Ferrand Short Film Market.

web: https://clermont-filmfest.org/en/short-film-market/euro-connection/ 

publikované: 05.09.2018
aktualizované: 06.10.2022