English                                                        Pondelok 17.06.2024, 15:32

 Partnerstvo so Cineuropa

Slovenský filmový ústav v rámci aktivít zameraných na propagáciu slovenskej kinematografie a s podporou domáceho profesionálneho prostredia vstúpil v roku 2018 do rozšírenej spolupráce s portálom Cineuropa s cieľom zabezpečiť na portáli kvalitné, rozsiahle a objektívne informácie o slovenskej kinematografií a audiovízii, „slovenskú sekciu“.
 
Cineuropa je etablovaný profesionálny informačný server, poskytujúci aktuálne informácie o dianí v audiovizuálnom priestore a filmovej kultúre najmä regiónu západnej Európy, ktorá predstavuje kľúčové profesionálne filmové prostredie pre zviditeľnenie európskych filmov v medzinárodnom kontexte.

Spoločnosť Cineuropa zverejňuje od svojho vzniku v roku 2002 príspevky v štyroch jazykoch (angličtina, francúzština, taliančina, španielčina), vďaka čomu sa výrazne rozširuje dosah a účinok publikovaných informácií. Mnohí filmoví profesionáli dávajú prednosť čítaniu v rodnom jazyku pred anglickým, čím sa krajinám s nižšou filmovou produkciou (a teda užším profilom na informačných portáloch ako sú Slovensko, Bulharsko, Kosovo a iné) komplikuje preniknutie na kľúčové trhy, akým je napríklad francúzsky.
"Slovenskú sekciu" na portáli Cineuropa finančne podporil


publikované:
aktualizované: 16.07.2018