English                                                        Pondelok 10.08.2020, 00:57

Works in Progress @KVIFF

  Termín a miesto konania: tba júl 2020, MFF Karlove Vary
Uzávierka: 1. 5. 2020
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov

Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy. Vybrané tituly zo strednej a východnej Európy sa predstavia medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.

Works in Progress @KVIFF tento rok udelí cenu vo výške 100 000€, zahŕňajúcu post-produkčné služby a finančnú odmenu.

Uzávierka prihlášok: 1. 5. 2020

Podmienky: celovečerný film (min. 60 minút) musí byť v dobe prezentácie v postprodukcii alebo práve dokončený s plánovanou premiérou po MFF Karlove Vary; nesmie mať sales agenta; film nesmie byť pred MFF KV prezentovaný na podobnom podujatí; ukážky, ktoré sú súčasťou prezentácie, nesmú byť dlhšie ako 5 minút a musia mať anglické titulky
Materiály potrebné pre prihlásenie: vyplnený formulár, max. 20 minútová ukážka hrubého strihu, prvých 5 minút z filmu, obidve ukážky musia mať anglické titulky, prípadne ďalšie materiály k filmu (napr. presskit)
Prihláška: https://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/works-in-progress/submission-form
Forma prezentácie: 8 minútová prezentácia (vrátane ukážok)

web: http://www.kviff.com/cs/filmovi-profesionalove/works-in-progress

publikované: 11.04.2016
aktualizované: 30.03.2020