English                                                        Nedeľa 30.04.2017, 07:03

Eurimages homepage at: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp 

Eurimages

Podporené projekty externý odkaz

Prehľad podporených slovenských koprodukčných filmov

 

Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a_prezentáciu diel európskej kinematografie. Bol založený v roku 1988 a v súčasnosti má 37 členských štátov externý odkaz, najnovším členom (k 1. 1. 2016) je Arménsko.

Hlavným cieľom Eurimages je podpora filmových koprodukcií minimálne dvoch členských krajín fondu. O príspevok sa môžu uchádzať dlhometrážne hrané, dokumentárne aj animované snímky s minimálnou dĺžkou 70 minút určené primárne na distribúciu v kinách. Producenti filmov, ktoré už boli podporené Radou Eurimages, môžu následne žiadať o podporu digitalizácie filmového diela. 

Od svojho založenia v roku 1988 do 25. októbra 2016 fond podporil 1 797 európskych koprodukcií v celkovej sume 535 miliónov Eur. Slovensko je členskou krajinou fondu Eurimages od 15._apríla 1996. K 31. 12. 2016 získalo podporu pre 38 koprodukčných projektov. Slovenské produkčné spoločnosti v_nich boli v_pozícii majoritného alebo minoritného koproducenta. Vôbec prvým podporeným titulom boli Papierové hlavy Dušana Hanáka.

Delegátom Eurimages za Slovensko je od apríla 2005 Prof. Zuzana Gindl -Tatárová, PhD. Jej zástupkyňou je Mgr. Daniela Chlapíková, PhD. 

 Platby do Eurimages a získaná podpora pre slovenské koprodukčné projekty
(evidencia uvádzaná od roku 2005)

rok  vklad Slovenska do fondu  získané prostriedky 
2016   170 855 Eur 782 000 Eur
2015   119 274 Eur 350 000 Eur
2014  116 535 Eur  530 000 Eur
2013   116 535 Eur 550 000 Eur 
2012   116 235 Eur 210 000 Eur 
2011   116 662,19 Eur  260 000 Eur 
2010   107 630,39 Eur 770 000 Eur
2009   103 275 Eur   350 000 Eur 
2008   101 349,50 Eur   690 000 Eur
2007   100 281,55 Eur 180 000 Eur
2006   79 620,34 Eur + 20 379,66 Eur dobrovoľný príspevok 540 000 Eur
2005   77 711,89 Eur  1 060 000 Eur
spolu:  1 346 344,52 Eur 6 272 000 Eur

Viac informácií o fonde nájdete na oficiálnej stránke Eurimages externý odkaz.

 

 

aktualizované: 17.01.2017


publikované:
aktualizované: 17.01.2017