English                                                        Pondelok 10.08.2020, 01:09

Les Arcs: Podujatia pre profesionálov

  Termín a miesto konania: 12. – 15. 12. 2020, Les Arcs, Francúzsko
Uzávierka: 7. 9. 2020 Coproduction Village / tba Work-in-Progress
Kategória: koprodukčné fórum, Projects-in-Development, Works-in-Progress
Oblasť: koprodukcie, financovanie
Cieľová skupina: projekty vo vývoji a v postprodukcii, s koprodukčným potenciálom

Súčasťou festivalu európskych filmov Festival de Cinema Europeen des Arcs je aj podujatie pre filmových profesionálov Les Arcs 1950 Coproduction Village, ktoré zahŕňa Projects in Development a Work in Progress.

1. Arc 1950 Coproduction Village

Výber 20 európskych dlhometrážnych projektov vo fáze vývoja, s cieľom nájsť finančných partnerov a/alebo koproducentov. Podujatie je zamerané na medzinárodné koprodukcie a dofinancovanie európskych projektov vo fáze vývoja alebo v predprodukcii, s cieľom  networkingu pre potenciálnych partnerov pre projekt v Európe – predajcov, zástupcov fondov a i.

Kritériá  pre prihlásenie projektu:
> hraný, dokumentárny, animovaný dlhometrážny projekt (nad 75 minút)
> hlavný producent pochádza z Európy
> režisér má v portfóliu dlhometrážny film alebo krátky film s festivalovou účasťou
> producent hľadá komplementárne zdroje financovania a / alebo koproducentov
> zabezpečené financovanie je výhodou

Uzávierka prihlasovania projektov: 7. 9. 2020

prihlášku nájdete tu >>

2. Work-in-Progress

Prezentácia 15 európskych filmov v postprodukcii,  ktoré hľadajú investorov, obchodných zástupcov, distribútorov alebo komplementárne fondy.

Kritéria pre prihlásenie projektu:
> hraný, animovaný, dokumentárny dlhometrážny film v postprodukcii (nad 75 minút)
> hlavný producent pochádza z Európy
> projekt bez potvrdených sales agentov, ktorý sa pred tým nezúčastnil žiadnej Works-in-Projects prezentácie
> film plánovaný do kinodistribúcie  

Uzávierka prihlasovania projektov: TBA

prihlášku nájdete tu>>

web: Les Arcs 1950 Coproduction Village

publikované: 19.09.2013
aktualizované: 24.06.2020