English                                                        Pondelok 10.08.2020, 01:08

East Silver Market

 

Termín a miesto konania: 27. 10. - 1. 11. 2020, počas MFDF Ji.hlava, ČR
Uzávierka: 31. 3. 2020 (dokončené v roku 2019) / 31. 5. 2020 (dokončené v roku 2020) / 31. 7. 2020 (v hrubom zostrihu)
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)

Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.

East Silver v rámci svojich celoročných aktivít poskytuje asistenčné služby pre producentov, pracuje s novými projektmi v rôznej fáze vývoja, primárne potom s dokončenými titulmi, ale aj filmami v post-produkčnej fáze, ktoré je už možné ponúknuť k prípadnej distribúcii.

Uzávierka prihlášok: 31. 3. 2020 (filmy dokončené v roku 2019) / 31. 5. 2020 (filmy dokončené v roku 2020) / 31. 7. 2020 (filmy v hrubom zostrihu)

Prihlášku nájdete >>TU<<

Prihlásiť sa môžu dokumentárne filmy dokončené po 1. septembri 2019, ktoré neboli doteraz prihlásené na trh East Silver alebo MFDF Ji.hlava.

Ak ste v elektronickej prihláške neuviedli online odkaz na váš film, zašlite 2 DVD kópie filmu v anglickej verzii alebo s anglickými titulkami a prípadnými ďalšími materiálmi na adresu:
East Silver, Štěpánská 14, 110 00 Praha 1

Vďaka ďalším projektom ako sú East Silver Karavana (festivalový servis) a online databázy East Silver ale aj vďaka networkingovým aktivitám, predstavuje East Silver dôležitú platformu na medzinárodnej úrovni pre filmových profesionálov a ich dokumentárne filmy.

web: https://dokweb.net/activities/east-silver/2020/about
kontakt: Zdeněk Blaha, info@eastsilver.net

publikované: 26.04.2013
aktualizované: 19.03.2020