English                                                        Pondelok 10.08.2020, 00:39

Apulia Film Forum

  Termín a miesto konania: 8. - 10. 10. 2020, Monopoli, Taliansko
Uzávierka:
31. 8. 2020
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: hraný a dokumentárny film
Cieľová skupina: producent

Apulia Film Forum má za cieľ podporiť koprodukciu a spoluprácu medzi zúčastnenými profesionálmi, ako aj zviditeľniť taliansky región Puglia ako vhodnú lokáciu na natáčanie.

Fórum zastreší filmové projekty vo fáze vývoja a poskytne im možnosť spoznať potencionálnych investorov, lokácie a región Puglia, ako aj informovať ich o službách nadácie Apulia Film Commission Foundation v audiovizuálnom priestore.

Podmienky na prihlásenie: dlhometrážny hraný alebo dokumentárny film vo fáze vývoja, príbeh nemusí byť v spojení s regiónom Puglie, no nakrúcanie (celé alebo časť) by sa malo odohrať v tomto regióne, 30% zabezpečeného rozpočtu

Uzávierka prihlášok: 31. august 2020
Všetky potrebné informácie nájdete >>TU<<

Prihláška >>TU<<

Fórum hradí všetky výdavky spojené s účasťou a je vhodné pre projekty, ktoré si hľadajú talianskych koproducentov alebo talianskych výkonných producentov.

web: http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/apulia-film-forum/?lang=en

publikované: 19.08.2016
aktualizované: 09.07.2020