English                                                        Piatok 25.09.2020, 05:03

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  Production Value

Uzávierka: 20. 11. 2020
Termín: 16. – 24. 1. 2021, Retz, Rakúsko
Kategória: workshop
Oblasť: zostavovanie rozpočtu a harmonogramu natáčania
Cieľová skupina: mladí asistenti réžie, výkonní producenti


Production Value, The European Scheduling & Budgeting Workshop je osemdenný rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers) s producentmi a režisérmi.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015