English                                                        Nedeľa 28.05.2023, 14:32

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  MIDPOINT Writers' Room

Uzávierka: 21. 6. 2023
Termín: 9. – 14. 10. 2023, ČR
Kategória: workshop
Oblasť: TV seriál
Cieľová skupina: scenáristi, kreatívni producenti


Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).
  MIDPOINT Smash Cut

Uzávierka: 6. 7. 2023
Termín: 18. – 24. 9. 2023, Brno, ČR
Kategória: workshop
Oblasť: webseriál, seriál krátkych epizód
Cieľová skupina: skúsení filmoví profesionáli (scenárista, proudcent)


MIDPOINT Smash Cut je vzdelávací program určený skúseným filmovým profesionálom zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú seriál s krátkymi epizódami (do 20 min). Cieľom workshopu je pomôcť účastníkom definovať koncept seriálu, načrtnúť scenár pilotnej epizódy, série a tiež z hľadiska rozprávania vysvetliť špecifiká seriálov krátkych epizód a rozdiel oproti seriálom dlhých epizód.
  MIDPOINT Shorts

Uzávierka: 6. 7. 2023
Termín: W1: 16. – 22. 10. 2023, Brno, ČR / W2: január 2024, Terst, Taliansko
Kategória: workshop
Oblasť: krátky profesionálny alebo absolventský film
Cieľová skupina: študenti, začínajúci filmoví profesionáli


MIDPOINT Shorts je vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami. Vybrané budú 4 projekty krátkych filmov, pochádzajúce prevažne zo strednej a východnej Európy, ktorých kreatívne tímy skladajúce sa zo scenáristu, režiséra a producenta absolvujú 2 intenzívne rezidenčné workshopy zamerané na vývoj scenára a projektu.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015