English                                                        Utorok 17.10.2017, 05:49

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  MFF Rotterdam - Tréningový program pre mladých filmových kritikov

Uzávierka: 11. 11. 2016
Termín: január / február (24. 1. - 4. 2. 2018)
Kategória: workshop, tréningový program
Oblasť: filmová kritika, filmová žurnalistika
Cieľová skupina: filmoví kritici do 30 rokov


Tréningový program pre mladú generáciu filmových novinárov a kritikov (do 30 rokov) na MFF Rotterdam 2017.
  Production Value

Uzávierka: 10. 11. 2017
Termín: 6. - 14. 1. 2018, Apúlia, Taliansko
Kategória: workshop
Oblasť: zostavovanie rozpočtu a harmonogramu natáčania
Cieľová skupina: mladí asistenti réžie, výkonní producenti


Production Value, The European Scheduling & Budgeting Workshop je osemdenný rezidenčný workshop zameraný na posilňovanie tvorivého partnerstva asistentov réžie a vedúcich výroby (junior line producers / junior production managers) s producentmi a režisérmi.
  Finančné fórum zamerané na projekty pre deti

Uzávierka: 7. 12. 2017
Termín: 13. - 15. 3. 2018, Malmö, Švédsko
Kategória: fórum, pitching
Oblasť: projekty pre detské publikum
Cieľová skupina: producenti, distribútori


Od 15. do 17. marca 2016 sa v švédskom Malmö uskutoční finančné fórum zamerané na audiovizuálny obsah pre deti pod názvom The Financing Forum for Kids Content. Cieľom podujatia je propagovať a podporovať koprodukciu a distribučné možnosti projektov zameraných na detské publikum. Fórum podporuje producentov a distribútorov audiovizuálneho obsahu pre deti pri hľadaní investorov a poskytuje prístup k medzinárodnej sieti profesionálov s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015