English                                                        Nedeľa 05.07.2020, 05:26

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  MIDPOINT Shorts

Uzávierka: 12. 8. 2020
Termín: W1: október 2020, Praha, ČR / W2: január 2021, Terst, Taliansko
Kategória: workshop
Oblasť: krátky profesionálny alebo absolventský film
Cieľová skupina: študenti, začínajúci filmoví profesionáli


MIDPOINT Shorts je vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami. Vybrané budú 4 projekty krátkych filmov, pochádzajúce prevažne zo strednej a východnej Európy, ktorých kreatívne tímy skladajúce sa zo scenáristu, režiséra a producenta absolvujú 2 intenzívne rezidenčné workshopy zamerané na vývoj scenára a projektu.
  EAVE: Marketing Workshop

Uzávierka: 20. 8. 2020
Termín: 10. – 15. 11. 2020, Luxemburg, Luxembursko
Kategória: workshop
Oblasť: filmový marketing
Cieľová skupina: producenti, distribútori, sales agenti


EAVE Marketing Workshop je intenzívny a komplexný workshop určený filmovým profesionálom. Worskhop oboznamuje účastníkov o najnovších marketingových trendoch a možnostiach, rozoberá všetky potrebné marketingové stratégie - od ranej fázy vývoja filmu, cez postprodukciu, až po festivalové stratégie a distribúciu.
  EAVE: Producers Workshop

Uzávierka: 31. 8. 2020 - predĺžená uzávierka
Termín: W1: 5. – 12. 3. 2021, Luxembursko, W2: jún 2021, Francúzsko, W3: október 2021, Španielsko
Kategória: workshop
Oblasť: hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti (pre účastníkov s projektmi aj scenáristi)


EAVE Producers Workshop je celoročný program, ktorý sa zameriava na intenzívny profesijný rozvoj prostredníctvom spolupráce na vývoji hraných a dokumentárnych filmov. EAVE je jedným z popredných poskytovateľov odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja pre tvorcov z Európy.
  IDFAcademy

Uzávierka: 1. 9. 2020
Termín: 19. – 22. 11. 2020, Holandsko, Amsterdam
Kategória: vzdelávací a networkingový program
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti, scenáristi


Počas MFF dokumentárneho filmu Amsterdam organizátori pripravili 4 dňový intenzívny tréning pre dokumentaristov z Európy IDFA Academy, ktorý sa koná od 19. - 22. 11. 2020.
  Cartoon 360

Uzávierka: 24. 9. 2020
Termín: 17. – 19. 11. 2020, Lille, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum
Oblasť: animovaný seriál, film ako cross-media projekt
Cieľová skupina: producenti projektu


Cartoon 360 je pitchingové fórum zamerané cross-media projekty, ktorého cieľom je rozšíriť podiel animovanej tvorby v rámci projektov využívajúcich niekoľkých mediálnych platforiem. Podujatie taktiež poskytne vybraným účastníkom informácie ohľadom financovania, tvorby podnikateľského plánu či angažovania divákov.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015