English                                                        Pondelok 17.01.2022, 19:52

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  dok.incubator

Uzávierka: 26. 1. 2022
Termín: W1: apríl 2022 / W2: jún 2022 / W3: september 2022
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy – hrubý zostrih
Cieľová skupina: tímy – producent, režisér, strihač


dok.incubator je workshop, ktorý poskytuje podporu tvorcom vo fáze dokončovania filmu. Medzinárodní odborníci usmerňujú jeho účastníkov, podporujú nachádzanie nových riešení pri strihu, medzinárodných premiérach, distribúcii, marketingu a aktívnej práci s publikom.
  MIDPOINT - Series Launch

Uzávierka: 31. 1. 2022
Termín: W1: apríl 2022, Česká republika / W2: jún 2022, Slovensko / W3: november 2022, Estónsko
Kategória: workshop
Oblasť: hrané televízne seriály
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri, televízni producenti, televízni dramaturgovia, študenti


Program Searies Launch je zameraný na vývoj kvalitných epizodických televíznych seriálov. Vítané sú tímy scenáristov s producentom alebo režisérom.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015