English                                                        Streda 28.09.2022, 23:45

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  CEE Animation Workshop

Uzávierka: 24. 10. 2022
Termín: M1: 27. 2. – 5. 3. 2023, Slovinsko; M2: 24. – 29. 4. 2023, online; M3: 7. – 13. 8. 2023, Slovensko; M4: 6. – 10. 11. 2023, online
Kategória: workshop
Oblasť: animované filmy vo vývoji
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri


CEE Animation Workshop je celoročný vzdelávací program určený pre vývoj projektov a zvyšovanie schopností producentov a ich tvorivých tímov. Je zameraný na animované alebo hybridné projekty rôznej dĺžky a typu (krátke, celovečerné i TV seriály, TV špeciály, XR) a jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vzdelanie v oblasti vývoja, začínajúc prácou na scenári alebo umeleckým a výrobným poradenstvom. Prihlásiť sa môžu tiež producenti bez projektu.
  MIDPOINT Feature Launch

Uzávierka: 24. 10. 2022
Termín: W1: marec 2023 (Slovensko) / W2: máj 2023 (online) / W3: jún/júl 2023 (Karlove Vary, ČR) /
W4: november 2023 (online)
Kategória: workshop
Oblasť: prvý alebo druhý celovečerný film
Cieľová skupina: začínajúci filmoví profesionáli


Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT Feature Launch určený tímom začínajúcich filmových profesionálov (scenáristi, režiséri a producenti) zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film. 9 vybraných filmových projektov absolvuje program pozostávajúci zo 4 modulov, zameraných na vývoj projektu a scenárov a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie.
  Eurodoc

Uzávierka: 22. 11. 2022
Termín: W1: marec / W2: jún / W3: október
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy – vývoj, raná produkcia
Cieľová skupina: producent


Eurodoc je medzinárodný workshop pre producentov, ktorých dokumentárny film sa nachádza vo fáze vývoja alebo ranej produkcie.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015