English                                                        Nedeľa 24.02.2019, 06:11

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  EAVE: PUENTES

Uzávierka: 27. 2. 2019 !!!predĺžený deadline!!!
Termín: W1: 10. - 14. 6. 2019, región Lazio, Taliansko W2: 27. 11. - 1. 12. 2019, Montevideo, Uruguaj
Kategória: workshop
Oblasť: dlhometrážne hrané filmy
Cieľová skupina: producenti


EAVE: PUENTES - workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky je jedným z najdôležitejších a najúspešnejších tréningových programov pre podporu európsko-latinskoamerickej spolupráce s mimoriadnymi výsledkami.
  IDFAcademy Summer School

Uzávierka: 10. 3. 2019
Termín: 1. - 6. 7. 2019, Amsterdam, Holandsko
Kategória: vzdelávací a networkingový program
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti, scenáristi


IDFAcademy Summer School ponúka režisérom prvých a druhých filmov stretnúť sa a spolupracovať so širokým spektrom uznávaných profesionálov z oblasti dokumentu, ktorí radi posunú svoje nadobudnuté znalosti a skúsenosti.
  dok.incubator SK

Uzávierka: 19. 3. 2019
Termín: apríl 2019, Slovensko
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režisér, producent, strihač


Dok.incubator ponúka slovenským producentom, režisérom a strihačom intenzívny workshop dok.incubator SK, do ktorého sa môžu prihlásiť so svojimi pripravovanými celovečernými dokumentárnymi filmami vo fáze natáčania, alebo hrubého strihu (podmienkou je minimálne 50% natočeného materiálu). Štyri vybrané tímy budú mať možnosť konzultovať svoje filmy so špičkovými zahraničnými lektormi, uznávanými strihačmi, producentmi a distribútormi a to počas intenzívneho štvordenného workshopu.
  Ex Oriente Film Workshop

Uzávierka: 19. 4. 2019
Termín: 1. workshop: tba; 2. workshop: tba, ČR; 3. workshop: tba
Kategória: workshop
Oblasť: dokumentárny film
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Celoročný medzinárodný workshop zameraný na kreatívny vývoj a financovanie autorských dokumentárnych projektov zo strednej a východnej Európy, vo fáze vývoja a počiatočnej produkcie.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015