English                                                        Štvrtok 22.08.2019, 13:25

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  CEE Animation Workshop

Uzávierka: 30. 8. 2019
Termín: W1: 29. 11 - 5. 12. 2019, Ľubľana, Slovinsko; W2: marec 2020, Tallinn, Estónsko; W3: máj 2020, Třeboň, ČR
Kategória: workshop
Oblasť: animované filmy vo vývoji
Cieľová skupina: scenáristi, producenti, režiséri, zamestnanci verejných i súkromných fondov, televíznych staníc, zástupcovia štúdií, predajných, distribučných a marketingových spoločností


CEE Animation Workshop je celoročný vzdelávací program určený pre vývoj projektov a zvyšovanie schopností producentov a ich tvorivých tímov. Je zameraný na animované alebo hybridné projekty rôznej dĺžky a typu (krátkometrážny, celovečerní i seriály) a jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vzdelanie v oblasti vývoja, začínajúc prácou na scenári alebo umeleckým a výrobným poradenstvom. Prihlásiť sa môžu tiež záujemcovia bez projektu – napr. zástupcovia animačného priemyslu alebo verejných inštitúcií.
  EAVE: Producers Workshop

Uzávierka: 30. 8. 2019
Termín: W1: 6. - 13. 3. 2020, Luxembursko, W2: 8. - 15. 6. 2020, Írsko, W3: 19. - 26. 10. 2020, Chorvátsko
Kategória: workshop
Oblasť: hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti (pre účastníkov s projektmi aj scenáristi)


EAVE Producers Workshop je celoročný program, ktorý sa zameriava na intenzívny profesijný rozvoj prostredníctvom spolupráce na vývoji hraných a dokumentárnych filmov. EAVE je jedným z popredných poskytovateľov odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja pre tvorcov z Európy.
  IDFAcademy

Uzávierka: 1. 9. 2019
Termín: 21. - 24. 11. 2019, Holandsko, Amsterdam
Kategória: vzdelávací a networkingový program
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: režiséri, producenti, scenáristi


Počas MFF dokumentárneho filmu Amsterdam organizátori pripravili 4 dňový intenzívny tréning pre dokumentaristov z Európy IDFA Academy, ktorý sa koná od 21. - 24. 11. 2019.
  Berlinale Talents

Uzávierka: 2. 9. 2019
Termín: 22. - 27. 2. 2020, Berlín, Nemecko
Kategória: komplexné sústredenie pre filmárov - semináre, prednášky, tréningy, panelové diskusie, a pod.
Oblasť: krátke a dlhometrážne filmy
Cieľová skupina: študenti alebo mladí profesionáli: scenáristi, režiséri, producenti / produkční, kameramani, herci, strihači, filmoví kritici, zvukári, skladatelia filmovej hudby, vizuálni umelci


Počas významného medzinárodného festivalu MFF Berlín sa bude v termíne od 11. - 16. 2. 2017 konať aj podujatie pre začínajúcich mladých filmárov Berlinale Talents, ktorého súčasťou je aj program pre mladých filmových novinárov Talent Press. Cieľom je podpora výmeny tvorivých myšlienok medzi mladými filmovými tvorcami,skúseností medzi renomovanými profesionálmi a mladými talentami a to v prepojení na jeden z najvýznamnejších svetových filmových festivalov.
  EAVE: Marketing Workshop

Uzávierka: 6. 9. 2019
Termín: 5. - 10. 11. 2019, Luxemburg, Luxembursko
Kategória: workshop
Oblasť: filmový marketing
Cieľová skupina: producenti, distribútori, sales agenti


EAVE Marketing Workshop je intenzívny a komplexný workshop určený filmovým profesionálom. Worskhop oboznamuje účastníkov o najnovších marketingových trendoch a možnostiach, rozoberá všetky potrebné marketingové stratégie - od ranej fázy vývoja filmu, cez postprodukciu, až po festivalové stratégie a distribúciu.
  MIDPOINT Writers' Room

Uzávierka: 13. 9. 2019
Termín: 2. - 7. 11. 2019, Praha, ČR
Kategória: workshop
Oblasť: TV seriál
Cieľová skupina: scenáristi, kreatívni producenti


Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).
  MIDPOINT Feature Launch

Uzávierka: 13. 9. 2019 (filmové projekty) / 27. 9. 2019 (dramaturgovia)
Termín: W1: 15. - 22. 1. 2020 (Terst, Taliansko) / W2: apríl 2020 (ČR/SR) / W3: jún/júl 2020 (Karlove Vary, ČR) /
W4: január 2021 (Terst, Taliansko)
Kategória: workshop
Oblasť: prvý alebo druhý celovečerný film
Cieľová skupina: začínajúci filmoví profesionáli


Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT Feature Launch určený tímom začínajúcich filmových profesionálov (scenáristi, režiséri a producenti) zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film. 9 vybraných filmových projektov absolvuje program pozostávajúci zo 4 modulov, zameraných na vývoj projektu a scenárov a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie.
  MFF Rotterdam - Tréningový program pre mladých filmových kritikov

Uzávierka: 15. 9. 2019
Termín: 22. 1. - 2. 2. 2020, Rotterdam, Holandsko
Kategória: workshop, tréningový program
Oblasť: filmová kritika, filmová žurnalistika
Cieľová skupina: filmoví kritici do 30 rokov


Tréningový program pre mladú generáciu filmových novinárov a kritikov (do 30 rokov) na MFF Rotterdam 2020.
  Film Spring Open Workshop

Uzávierka: 5. 10. 2019
Termín: 15. - 24. 10. 2019, Krakow, Poľsko
Kategória: workshop, vzdelávací program
Oblasť: rôzne
Cieľová skupina: začínajúci filmoví profesionáli


Film Spring Open Workshop je interdisciplinárny vzdelávací program pre filmových režisérov, scenáristov, hercov, producentov, architektov, zvukárov, kameramanov, youtuberov a vývojárov videohernej tvorby. Účastníci pracujú na tvorbe krátkych filmoch pod vedením konzultanta v tvorivej skupine podľa vlastného výberu (hudobné videoklipy, animácia, dokumentárny film, virtuálna realita, CGI, strih, extrémne podmienky, interaktívna narácia...).
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015