English                                                        Nedeľa 19.09.2021, 15:20

Workshopy - aktuálne uzávierky prihlášok

  MIDPOINT Smash Cut

Uzávierka: 20. 9. 2021
Termín: 14. – 20. 11. 2021, Tallin, Estónsko
Kategória: workshop
Oblasť: webseriál, seriál krátkych epizód
Cieľová skupina: skúsení filmoví profesionáli (scenárista, proudcent)


MIDPOINT Smash Cut je vzdelávací program určený skúseným filmovým profesionálom zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú seriál s krátkymi epizódami (do 20 min). Cieľom workshopu je pomôcť účastníkom definovať koncept seriálu, načrtnúť scenár pilotnej epizódy, série a tiež z hľadiska rozprávania vysvetliť špecifiká seriálov krátkych epizód a rozdiel oproti seriálom dlhých epizód.
  European Short Pitch

Uzávierka: 27. 9. 2021
Termín: scenáristický workshop (15. – 19. 11. 2021, online) / koprodukčné fórum (6. – 8. 2. 2022, Brest, Francúzsko)
Kategória: workshop, koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: scenáristi, režiséri, producenti


European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum. Spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.
  Cartoon 360

Uzávierka: 27. 9. 2021
Termín: 16. – 18. 11. 2021, Lille, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum
Oblasť: animovaný seriál, film ako cross-media projekt
Cieľová skupina: producenti projektu


Cartoon 360 je pitchingové fórum zamerané cross-media projekty, ktorého cieľom je rozšíriť podiel animovanej tvorby v rámci projektov využívajúcich niekoľkých mediálnych platforiem. Podujatie taktiež poskytne vybraným účastníkom informácie ohľadom financovania, tvorby podnikateľského plánu či angažovania divákov.
  

 

 


publikované:
aktualizované: 29.05.2015