English                                                        Pondelok 10.08.2020, 01:05

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  European Work in Progress Cologne

Uzávierka: 15. 8. 2020
Termín: 5. – 7. 10. 2020, Kolín nad Rýnom, Nemecko
Kategória: pitching, networking
Oblasť: celovečerné hrané a dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti


Prezentačné podujatie European Work in Progress Cologne sa každoročne koná počas Filmového festivalu Kolín nad Rýnom a ponúka platformu pre hrané a dokumentárne celovečerné projekty v pokročilom štádiu produkcie, ktoré hľadajú zdroje na dofinancovanie, distribútora, predajcu či iných partnerov pre medzinárodné uvedenie. Súčasťou podujatia sú one-to-one meetingy, ako aj rôzne panelové diskusie a workshopy.
  Connecting Cottbus

Uzávierka: 15. 7. 2020 cocoPITCH (projekt vo vývoji) / 20. 8. 2020 cocoWiP
Termín: 4. – 6. 11. 2020, v rámci FF Cottbus, Nemecko
Kategória: koprodukčný trh filmových projektov
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti, filmoví profesionáli


Connecting Cottbus je koprodukčný trh filmových projektov, ktorý prebieha počas medzinárodného festivalu filmov zo strednej a východnej Európy FilmFestival Cottbus. Porota vyberie 10 projektov na platformu coco Pitch a 5 projektov pre coco Work in Progress.
  Apulia Film Forum

Uzávierka: 31. 8. 2020
Termín: 8. - 10. 10. 2020, Monopoli, Taliansko
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: hraný a dokumentárny film
Cieľová skupina: producent


Apulia Film Forum má za cieľ podporiť koprodukciu a spoluprácu medzi zúčastnenými profesionálmi, ako aj zviditeľniť taliansky región Puglia ako vhodnú lokáciu na natáčanie.
  Cartoon Springboard

Uzávierka: 4. 9. 2020
Termín: 27. – 29. 9. 2020, Valencia, Španielsko
Kategória: pitchingové fórum / vzdelávanie
Oblasť: animovaný film
Cieľová skupina: začínajúci tvorcovia animovaných filmov


Prezentačné podujatie Cartoon Springboard je zamerané na zlepšenie prezentačných schopností mladých talentovaných tvorcov animovaných filmov. Počas dvojdňového podujatia dostanú účastníci spätnú väzbu svojho prejavu i projektu od publika medzinárodných expertov.
  Les Arcs: Podujatia pre profesionálov

Uzávierka: 7. 9. 2020 Coproduction Village / tba Work-in-Progress
Termín: 12. – 15. 12. 2020, Les Arcs, Francúzsko
Kategória: koprodukčné fórum, Projects-in-Development, Works-in-Progress
Oblasť: koprodukcie, financovanie
Cieľová skupina: projekty vo vývoji a v postprodukcii, s koprodukčným potenciálom


Súčasťou festivalu európskych filmov Festival de Cinema Europeen des Arcs je aj podujatie pre filmových profesionálov Les Arcs 1950 Coproduction Village, ktoré zahŕňa Projects in Development a Work in Progress.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2020
Termín: 20. – 26. 11. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  Agora Industry - Thessaloniki IFF

Uzávierka: 20. 7. 2020 (koprodukčné fórum) / 14. 9. 2020 (works in progress) / 15. 10. 2020 (filmový trh)
Termín: 7. – 14. 11. 2020, Thessaloniki, Grécko
Kategória: filmový trh / pitching
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti


Počas MFF Thessaloniki sa už od roku 2005 pravidelne koná aj filmový trh Agora. Tento ročník sa uskutoční 7. – 14. 11. 2020, pričom jeho zámerom je prepájať filmových profesionálov z juhovýchodnej a strednej Európy, Balkánu a Stredozemia so medzinárodnými odborníkmi, konzultantmi, profesionálmi a spolupracovníkmi.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015