English                                                        Nedeľa 16.06.2019, 01:20

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  MIA | Co-Production Market & Pitching Forum

Uzávierka: 29. 6. 2019
Termín: 16. - 20. 10. 2019, Rím, Taliansko
Kategória: networking, koprodukčný trh
Oblasť: filmové podnikanie
Cieľová skupina: producenti, distributéri, filmové inštitúty, fondy na podporu audiovízie, filmové komisie, filmové festivaly...


Skombinujte filmové podnikanie s atmosférou Ríma - už v októbri! Od roku 2006 sa kupujúci, predávajúci a producenti z celého sveta stretávajú na nezameniteľných terasách historického centra Ríma, aby si užili slnečnú stránku filmového biznisu.
  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 1. 7. 2019
Termín: 21. – 23. 10. 2019, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  Connecting Cottbus

Uzávierka: 17. 7. 2019 s projektom / 22. 8. 2019 WiP / 7. 10. 2019 bez projektu
Termín: 6. - 8. 11. 2019, v rámci MFF Cottbus, Nemecko
Kategória: koprodukčný trh filmových projektov
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti, filmoví profesionáli


Connecting Cottbus je koprodukčný trh filmových projektov, ktorý prebieha počas medzinárodného festivalu filmov zo strednej a východnej Európy FilmFestival Cottbus. Porota vyberie 10 projektov na platformu coco Pitch a po prvý krát aj 5 projektov pre coco Work in Progress.
  Cartoon Springboard

Uzávierka: 25. 8. 2019
Termín: 30. 9. – 2. 10. 2019, Valencia, Španielsko
Kategória: pitchingové fórum / vzdelávanie
Oblasť: animovaný film
Cieľová skupina: začínajúci tvorcovia animovaných filmov


Prezentačné podujatie Cartoon Springboard je zamerané na zlepšenie prezentačných schopností mladých talentovaných tvorcov animovaných filmov. Počas dvojdňového podujatia dostanú účastníci spätnú väzbu svojho prejavu i projektu od publika medzinárodných expertov.
  CINEKID - ScreeningClub

Uzávierka: 16. 9. 2019
Termín: október 2019, Amsterdam, Holandsko
Kategória: online databáza
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, producenti


CINEKID - ScreeningClub je digitálna platforma poskytujúca priestor na prezentáciu viac ako 300 vybraných filmov určených pre deti, so zameraním na európsku produkciu. Väčšina európskych vysielateľov, ako aj medzinárodných filmových festivalov pre deti túto platformu využíva, rovnako ako aj sales agenti, programový riaditelia a distribútori.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015