English                                                        Streda 24.04.2019, 18:36

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Ji.hlava Film Fund

Uzávierka: 30. 4. 2019
Termín: -
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov


Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s panovanou premiérou na jeseň 2019. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2019.
  Beldocs Market

Uzávierka: 30. 4. 2019
Termín: 9. - 13. 5. 2019, Belehrad, Srbsko
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, producenti, zástupcovia distribučným spoločností, novinári a ďalší)


Hlavným účelom Beldocs Market je podporiť vznikajúce a dokončené dokumentárne filmy, série, cross média projekty v rámci priestoru západného Balkánu a prostredníctvom nich propagovať európske hodnoty. Beldocs Market vznikol ako potreba európskeho filmového trhu, ktorý by sa sústredil na zaostalejšie krajiny Európy a rozšíril by možnosti filmových profesionálov venujúcim sa dokumentárnym filmom.
  Eurimages Lab Project Award @KVIFF

Uzávierka: 7. 5. 2019
Termín: 2. 7. 2019, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: experimentálny film vo fáze produkcie alebo postprodukcie
Cieľová skupina: producenti a režiséri


V rámci platformy Works in Progress na MFF Karlove Vary bude tento rok po prvýkrát udeľovaná aj cena najperspektívnejšiemu experimentálnemu projektu. Eurimages sa tak rozhodlo investovať do nových druhov filmového vyjadrovania, ktoré môžu byť na hranici iných umeleckých foriem.
  Cartoon Forum

Uzávierka: 8. 5. 2019
Termín: 16. - 19. 9. 2019, Toulouse, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum, koprodukcie
Oblasť: animovaný film - TV projekty
Cieľová skupina: animátori, producenti


Cartoon Forum je medzinárodné pitchingové a koprodukčné fórum pre animované televízne projekty. Dáva priestor tvorcom a producentom animovaných filmov nájsť zahraničných partnerov a urýchliť tak finalizáciu, financovanie a distribúciu ich projektov.
  Docs in Progress @KVIFF

Uzávierka: 15. 5. 2019
Termín: 2. 7. 2019, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Podujatie Docs in Progress sa koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, blízkeho východu. Maximálne osem vybraných titulov sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 15. 5. 2019
Termín: 1. 7. 2019, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy. Maximálne osem vybraných titulov zo strednej a východnej Európy sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 1. 7. 2019
Termín: 21. – 23. 10. 2019, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  CINEKID - ScreeningClub

Uzávierka: 16. 9. 2019
Termín: október 2019, Amsterdam, Holandsko
Kategória: online databáza
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, producenti


CINEKID - ScreeningClub je digitálna platforma poskytujúca priestor na prezentáciu viac ako 300 vybraných filmov určených pre deti, so zameraním na európsku produkciu. Väčšina európskych vysielateľov, ako aj medzinárodných filmových festivalov pre deti túto platformu využíva, rovnako ako aj sales agenti, programový riaditelia a distribútori.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015