English                                                        Pondelok 06.04.2020, 23:49

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Sunny Side of the Doc

Uzávierka: 16. 4. 2020
Termín: 22. – 25. 6. 2020, La Rochelle, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum / prezentácia projektov v pokročilom vývoji a produkcii
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiśeri, tvorcovia hier


Veľký dokumentárny filmový trh Sunny Side of the Doc vo francúzskom La Rochelle ponúka svojim návštevníkom okrem iného možnosť prezentovať svoje projekty medzinárodnému publiku zloženého z potenciálnych koproducentov, vysielateľov, distributérov a pod.
  Eurimages Lab Project Award @KVIFF

Uzávierka: 24. 4. 2020
Termín: júl 2020, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: experimentálny film vo fáze produkcie alebo postprodukcie
Cieľová skupina: producenti a režiséri


V rámci platformy Works in Progress na MFF Karlove Vary bude tento rok po prvýkrát udeľovaná aj cena najperspektívnejšiemu experimentálnemu projektu. Eurimages sa tak rozhodlo investovať do nových druhov filmového vyjadrovania, ktoré môžu byť na hranici iných umeleckých foriem.
  Venice Production Bridge - Venice Gap-Financing Market

Uzávierka: 30. 4. 2020
Termín: 4. – 6. 9. 2020, Benátky, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Venice Gap Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).
  Docs in Progress @KVIFF

Uzávierka: 1. 5. 2020
Termín: júl 2020, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Podujatie Docs in Progress sa koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, blízkeho východu. Maximálne osem vybraných titulov sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 1. 5. 2020
Termín: tba júl 2020, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy. Maximálne osem vybraných titulov zo strednej a východnej Európy sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  CINEKID - Junior Co-production Market

Uzávierka: 1. 7. 2020
Termín: 14. – 16. 10. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, scenáristi, producenti


Junior Co-production Market je medzinárodný dvojdňový koprodukčný trh, ktorý umožňuje producentom, vysielateľom a profesionálom zoznámiť sa s najnovšími projektmi určenými pre deti a podporiť tak medzinárodnú spoluprácu v prostredí určenom pre detskú tvorbu.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2020 (dokončené v roku 2019) / 31. 5. 2020 (dokončené v roku 2020) / 31. 7. 2020 (v hrubom zostrihu)
Termín: 27. 10. - 1. 11. 2020, počas MFDF Ji.hlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2020
Termín: 20. – 26. 11. 2020, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015