English                                                        Nedeľa 20.08.2017, 21:02

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Connecting Cottbus

Uzávierka: 28. 7. 2017 s projektom / 30. 8. 2017 WiP / 13. 10. 2017 bez projektu
Termín: 9. - 10. 11. 2017, v rámci MFF Cottbus, Nemecko
Kategória: koprodukčný trh filmových projektov
Oblasť: celovečerné hrané filmy
Cieľová skupina: producenti, filmoví profesionáli


Connecting Cottbus je koprodukčný trh filmových projektov, ktorý prebieha počas medzinárodného festivalu filmov zo strednej a východnej Európy FilmFestival Cottbus. Porota vyberie 10 projektov na platformu coco Pitch a po prvý krát aj 4 projekty pre coco Work in Progress.
  CINEKID - ScreeningClub

Uzávierka: 4. 9. 2017
Termín: 21. – 27. 10. 2017, Amsterdam, Holandsko
Kategória: online databáza
Oblasť: tvorba pre deti
Cieľová skupina: režiséri, producenti


CINEKID - ScreeningClub je digitálna platforma poskytujúca priestor na prezentáciu viac ako 300 vybraných filmov určených pre deti, so zameraním na európsku produkciu. Väčšina európskych vysielateľov, ako aj medzinárodných filmových festivalov pre deti túto platformu využíva, rovnako ako aj sales agenti, programový riaditelia a distribútori.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2017
Termín: 17. - 23. 11. 2017, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  Koprodukčný trh Boat Meeting

Uzávierka: 15. 9. 2017
Termín: 27. 10. 2017, MFF Molodist, Kyjev, Ukrajina
Kategória: koprodukčný trh / pitching / one-to-one stretnutia
Oblasť: dlhometrážne prvé a druhé hrané filmy
Cieľová skupina: producenti


Boat Meeting je medzinárodný koprodukčný trh, ktorý ponúka mladým a ambicióznym filmovým tvorcom príležitosť predstaviť ich prvé alebo druhé celovečerné hrané projekty zástupcom medzinárodného filmového priemyslu.
  CineMart

Uzávierka: 16. 9. 2017
Termín: 29. 1. – 1. 2. 2017, MFF Rotterdam, Holandsko
Kategória: koprodukčný trh
Oblasť: dlhometrážne projekty
Cieľová skupina: producenti, režiséri


CineMart patrí medzi najúspešnejšie a najstaršie existujúce platformy pre filmových profesionálov. Počas svojho trvania sa stal dôležitým a efektívnym východiskovým bodom pre budovanie úspešných a fungujúcich vzťahov medzi filmármi a potencionálnymi finančnými partnermi.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015