English                                                        Nedeľa 11.04.2021, 03:28

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Sunny Side of the Doc

Uzávierka: 22. 4. 2021
Termín: 21. – 24. 6. 2021, La Rochelle, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum / prezentácia projektov v pokročilom vývoji a produkcii
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiśeri, tvorcovia hier


Veľký dokumentárny filmový trh Sunny Side of the Doc vo francúzskom La Rochelle ponúka svojim návštevníkom okrem iného možnosť prezentovať svoje projekty medzinárodnému publiku zloženého z potenciálnych koproducentov, vysielateľov, distributérov a pod.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 15. 5. 2021
Termín: tba, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný a dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, Balkánu, bývalého Sovietskeho zväzu, západnej Ázie a severnej Afriky. Vybrané projekty sa predstavia medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Venice Production Bridge – Venice Gap-Financing Market

Uzávierka: 16. 5. 2021
Termín: 3. – 5. 9. 2021, Benátky, Taliansko
Kategória: trh / prezentácia filmov / networking
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film, VR
Cieľová skupina: režiséri a producenti


Venice Gap Financing Market je industry podujatie určené režisérom a producentom celovečerných hraných a dokumentárnych projektov v posledných fázach vývoja, ktoré majú zabezpečených min. 70% rozpočtu a hľadajú minoritných koproducentov (VR hrané/dokumentárne/animované projekty musia mať zabezpečených min. 30% z celkového rozpočtu).
  Agora Docs

Uzávierka: Docs in Progress, Pitching Forum 20. 4. 2021 / Doc Market 28. 5. 2021
Termín: 25. 6. – 4. 7. 2021, Thessaloniki, Grécko
Kategória: Prezentácia dokumentárnych projektov vo výrobe a v postprodukcii
Oblasť: Dokumentárny film
Cieľová skupina: Producenti, režiséri


V rámci Dokumentárneho festivalu Thessaloniki sa koná aj filmový trh Agora Docs, určený pre filmových profesionálov. Jeho súčasťou je mediatéka pre prihlásené dokumenty a niekoľko programov na vývoj a prezentáciu pripravovaných dokumentárnych filmov.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2021 (dokončené v roku 2020) / 31. 5. 2021 (dokončené v roku 2021) / 31. 7. 2021 (v hrubom zostrihu)
Termín: 26. 10. – 31. 10. 2021, počas MFDF Ji.hlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015