English                                                        Nedeľa 30.04.2017, 07:01

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Ji.hlava Film Fund

Uzávierka: 30. 4. 2017
Termín: -
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov


Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s panovanou premiérou na jeseň 2017. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2017.
  Docu Talents from the East @KVIFF

Uzávierka: 30. 4. 2017
Termín: 4. 7. 2017, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film
Cieľová skupina: režiséri a producenti dokumentárnych filmov


Docu Talents from the East je podujatie zamerané na prezentáciu autorských dokumentárnych projektov zo strednej a východnej Európy (vo fáze produkcie alebo postprodukcie). Režiséri a producenti vybraných stredometrážnych a dlhometrážnych dokumentov predstavia svoje projekty s plánovaným uvedením do kín medzi augustom 2017 a júlom 2018.
  Pitch & Feedback @KVIFF

Uzávierka: 1. 5. 2017
Termín: 2. - 4. 7. 2017, MFF Karlove Vary, Česká republika
Kategória: pitching
Oblasť: dlhometrážne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, scenáristi


Pitch & Feedback je prezentácia českých a slovenských hraných filmových projektov vo fáze vývoja inklinujúcich k medzinárodnej koprodukcii a s potenciálom uspieť na medzinárodnom filmovom trhu. Už niekoľko rokov ju v rámci Industry programu na MFF Karlove Vary organizujú České filmové centrum, Slovenský filmový ústav a MFF Karlove Vary. Vybrané projekty prezentujú ich tvorcovia pred skupinou zahraničných expertov, ktorí sú s projektmi vopred oboznámení, ako aj pred prítomným medzinárodným publikom v sále. Súčasťou programu sú aj uzavreté individuálne konzultácie projektov s pozvanými expertmi.
  Eurimages Lab Project Award @KVIFF

Uzávierka: 5. 5. 2017
Termín: 3. 7. 2017, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: experimentálny film vo fáze produkcie alebo postprodukcie
Cieľová skupina: producenti a režiséri


V rámci platformy Works in Progress na MFF Karlove Vary bude tento rok po prvýkrát udeľovaná aj cena najperspektívnejšiemu experimentálnemu projektu. Eurimages sa tak rozhodlo investovať do nových druhov filmového vyjadrovania, ktoré môžu byť na hranici iných umeleckých foriem.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 12. 5. 2017
Termín: 3. 7. 2017, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy. Maximálne osem vybraných titulov zo strednej a východnej Európy sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  East Silver Market

Uzávierka: 30. 6. 2017
Termín: 24. - 29. 10. 2017, počas MFDF Jihlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015