English                                                        Nedeľa 24.02.2019, 06:43

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Ji.hlava Film Fund

Uzávierka: 15. 3. 2019
Termín: -
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov


Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s panovanou premiérou na jeseň 2019. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2019.
  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2019 (dokončené v roku 2018) / 31. 5. 2019 (dokončené v roku 2019) / 31. 7. 2019 (v hrubom zostrihu)
Termín: 24. - 29. 10. 2019, počas MFDF Jihlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  FEST - Pitching Forum

Uzávierka: 1. 4. 2019
Termín: 28. - 29. 6. 2019, Espinho, Portugalsko
Kategória: pitchingové fórum
Oblasť: krátke / hrané / dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri


FEST - Pitching Forum ponúka priestor na prezentáciu pripravovaných projektov etablovaným filmovým producentom a zástupcom subjektov, ktoré sa finančne podieľajú na tvorbe audiovizuálnych diel. Podujatie je primárne určené fproducentom a režisérom, ktorí hľadajú distribútora, koproducenta či inú formu podpory pre svoj projekt.
  Sunny Side of the Doc 2018

Uzávierka: 19. 4. 2019
Termín: 24. - 27. 6. 2019, La Rochelle, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum / prezentácia projektov v pokročilom vývoji a produkcii
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiśeri, tvorcovia hier


Veľký dokumentárny filmový trh Sunny Side of the Doc vo francúzskom La Rochelle ponúka svojim návštevníkom okrem iného možnosť prezentovať svoje projekty medzinárodnému publiku zloženého z potenciálnych koproducentov, vysielateľov, distributérov a pod.
  Cartoon Forum

Uzávierka: 8. 5. 2019
Termín: 16. - 19. 9. 2019, Toulouse, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum, koprodukcie
Oblasť: animovaný film - TV projekty
Cieľová skupina: animátori, producenti


Cartoon Forum je medzinárodné pitchingové a koprodukčné fórum pre animované televízne projekty. Dáva priestor tvorcom a producentom animovaných filmov nájsť zahraničných partnerov a urýchliť tak finalizáciu, financovanie a distribúciu ich projektov.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015