English                                                        Nedeľa 22.04.2018, 08:56

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Beldocs Market

Uzávierka: (tba)
Termín: 7. - 11. 5. 2018
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, producenti, zástupcovia distribučným spoločností, novinári a ďalší)


Hlavným účelom Beldocs Market je podporiť vznikajúce a dokončené dokumentárne filmy, série, cross média projekty v rámci priestoru západného Balkánu a prostredníctvom nich propagovať európske hodnoty. Beldocs Market vznikol ako potreba európskeho filmového trhu, ktorý by sa sústredil na zaostalejšie krajiny Európy a rozšíril by možnosti filmových profesionálov venujúcim sa dokumentárnym filmom.
  Sunny Side of the Doc 2018

Uzávierka: 25. 4. 2018
Termín: 25. - 28. 6. 2018, La Rochelle, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum / prezentácia projektov v pokročilom vývoji a produkcii
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiśeri, tvorcovia hier


Veľký dokumentárny filmový trh Sunny Side of the Doc vo francúzskom La Rochelle ponúka svojim návštevníkom okrem iného možnosť prezentovať svoje projekty medzinárodnému publiku zloženého z potenciálnych koproducentov, vysielateľov, distributérov a pod.
  Ji.hlava Film Fund

Uzávierka: 30. 4. 2018
Termín: -
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov


Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s panovanou premiérou na jeseň 2017. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2017.
  Eurimages Lab Project Award @KVIFF

Uzávierka: 7. 5. 2018
Termín: 3. 7. 2018, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: experimentálny film vo fáze produkcie alebo postprodukcie
Cieľová skupina: producenti a režiséri


V rámci platformy Works in Progress na MFF Karlove Vary bude tento rok po prvýkrát udeľovaná aj cena najperspektívnejšiemu experimentálnemu projektu. Eurimages sa tak rozhodlo investovať do nových druhov filmového vyjadrovania, ktoré môžu byť na hranici iných umeleckých foriem.
  Cartoon Forum

Uzávierka: 9. 5. 2018
Termín: 10. - 13. 9. 2018, Toulouse, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum, koprodukcie
Oblasť: animovaný film - TV projekty
Cieľová skupina: animátori, producenti


Cartoon Forum je medzinárodné pitchingové a koprodukčné fórum pre animované televízne projekty. Dáva priestor tvorcom a producentom animovaných filmov nájsť zahraničných partnerov a urýchliť tak finalizáciu, financovanie a distribúciu ich projektov.
  Docs in Progress @KVIFF

Uzávierka: 14. 5. 2018
Termín: 3. 7. 2018, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: dokumentárny film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: producenti, režiséri


Podujatie Docs in Progress sa koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, blízkeho východu. Maximálne osem vybraných titulov sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  Works in Progress @KVIFF

Uzávierka: 14. 5. 2018
Termín: 2. 7. 2018, MFF Karlove Vary
Kategória: prezentácia
Oblasť: hraný film vo fáze postprodukcie alebo práve dokončený film
Cieľová skupina: režiséri a producenti hraných filmov


Podujatie Works in Progress sa každoročne koná počas MFF Karlove Vary a prináša prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy. Maximálne osem vybraných titulov zo strednej a východnej Európy sa predstaví medzinárodným nákupcom, distribútorom a dramaturgom filmových festivalov.
  IDFA Forum

Uzávierka: 15. 8. 2018 projekty / 10. 10. 2018 bez projektu
Termín: 19. - 21. 11. 2018, Amsterdam, Holandsko
Kategória: pitching, networking
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri, filmoví profesionáli, fondy


Prihláste sa na IDFA Forum, najväčšie a najvplyvnejšie miesto stretnutia pre režisérov, producentov, súkromných investorov, fondy a ostatných filmových profesionálov v odvetví dokumentárnych filmov.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2018
Termín: 16. - 22. 11. 2018, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015