English                                                        Utorok 16.10.2018, 06:04

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  Euro Connection

Uzávierka: 20. 10. 2018
Termín: 5. - 6. 2. 2019, Clermont-Ferrand, Francúzsko
Kategória: koprodukčné fórum
Oblasť: krátky film
Cieľová skupina: producenti


Euro Connection je koprodukčné fórum, ktoré sa koná v rámci Medzinárodného filmového festivalu krátkych filmov v Clermont-Ferrand a patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatia venujúce sa krátkometrážnej tvorbe.
  When East Meets West

Uzávierka: WEMW: 31. 10. 2018 / First Cut Lab: 6. 12. 2018
Termín: 20. - 22. 1. 2019
Kategória: trh / prezentácia / pitching
Oblasť: celovečerný hraný, dokumentárny film
Cieľová skupina: producenti


Koprodukčné fórum WHEN EAST MEETS WEST je organizované v rámci FF Terst. Skladá sa z dvoch rozdielnych podujatí zamerených na rôzne fázy vývoja filmu: 1. WEMW koprodukčné fórum 2. First Cut Lab
  East Doc Platform

Uzávierka: 12. 11. 2018
Termín: 9. - 15. 3. 2019, Praha, ČR
Kategória: prezentácia projektov vo vývoji, produkcii a v postprodukcii
Oblasť: dokumentárny film
Cieľová skupina: režiséri, producenti


Platforma pre dokumentárne filmy: možnosť pre producentov a autorov prezentovať svoju tvorbu na medzinárodnej scéne, predstaviť ju kľúčovým európskym producentom, distribútorom, nákupcom, zástupcom televíznych staníc a festivalov; prezentácia filmov vo vývoji, produkcii a v postprodukcii, formou prezentácii aj individuálnych stretnutí.
  Cartoon Movie

Uzávierka: 21. 11. 2018
Termín: 5 - 7. 3. 2019, Bordeaux, Francúzsko
Kategória: pitchingové fórum
Oblasť: dlhometrážny animovaný film
Cieľová skupina: autori animovaného filmu, producenti


Cartoon Movie je pitchingové fórum, zamerané na zvýšenie produkcie, financovania a distribúcie európskych animovaných filmov, kde majú európski producenti možnosť prezentovať svoje projekty profesionálom z odvetvia, získavať potenciálnych investorov, partnerov a distribútorov.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015