English                                                        Nedeľa 25.02.2018, 12:37

Filmové trhy a podujatia - aktuálne uzávierky prihlášok

  East Silver Market

Uzávierka: 31. 3. 2018 (dokončené v roku 2017) / 31. 5. 2018 (dokončené v roku 2018) / 30. 6. 2017 (v hrubom zostrihu)
Termín: 25. - 30. 10. 2018, počas MFDF Jihlava, ČR
Kategória: trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: pre profesionálov (nákupcovia, distribútori, zástupcovia festivalov a televíznych staníc, novinári, producenti a ďalší)


Hlavným účelom East Silver je propagovať autorské dokumentárne filmy zo strednej a východnej Európy a zvyšovať ich šance na medzinárodné distribučné uvedenie, čoho sa dosahuje najmä sprostredkovaním kontaktov medzi kľúčovými filmovými profesionálmi a samotnými tvorcami a producentmi. Každoročne sa koná počas MFDF Ji.hlava.
  Ji.hlava Film Fund

Uzávierka: 30. 4. 2018
Termín: -
Kategória: fond
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: tvorcovia dokumentárnych filmov


Ji.hlava Film Fund ponúka podporu vo forme vizuálnej a zvukovej post-produkcie pre stredometrážne a dlhometrážne dokumentárne a hybridné projekty vo fáze produkcie a post-produkcie natočené v regióne strednej a východnej Európy s panovanou premiérou na jeseň 2017. Premiéra dokončeného filmu bude uvedená v rámci MFDF Ji.hlava 2017.
  IDFA Forum

Uzávierka: 15. 8. 2018 projekty / 10. 10. 2018 bez projektu
Termín: 19. - 21. 11. 2018, Amsterdam, Holandsko
Kategória: pitching, networking
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri, filmoví profesionáli, fondy


Prihláste sa na IDFA Forum, najväčšie a najvplyvnejšie miesto stretnutia pre režisérov, producentov, súkromných investorov, fondy a ostatných filmových profesionálov v odvetví dokumentárnych filmov.
  Docs for Sale

Uzávierka: 15. 9. 2018
Termín: 16. - 22. 11. 2018, Amsterdam, Holandsko
Kategória: filmový trh
Oblasť: dokumentárne filmy
Cieľová skupina: producenti, režiséri, nákupcovia, distributéri


Docs for Sale sa po rokoch svojho pôsobenia stal filmovým trhom svetových premiér v oblasti dokumentárnej tvorby.
  
 


publikované:
aktualizované: 04.06.2015