English                                                        Nedeľa 30.04.2017, 06:59

Aktuálne

  Kino na hranici uvedie retrospektívu hereckej filmografie Milana Lasicu
25.04.2017
Zastúpenie slovenskej kinematografie na filmovej prehliadke Kino na hranici (28. 4. - 3. 5. 2017) v hraničnom poľskom Cieszyne a Českom Těšíne bude mimoriadne bohaté. Podujatie predstaví súčasnú slovenskú tvorbu, zaujímavé tematické cykly, retrospektívy významných tvorcov a osobne sa ho zúčastní Milan Lasica, ktorého herecké umenie budú môcť diváci obdivovať v retrospetívnej sekcii.
  Visegrad Film Forum 2017
21.04.2017
Už 6. ročník intenzívneho vzdelávacieho a networkingového podujatia Visegrad Film Forum (VFF) sa uskutoční na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave od 25. do 29. apríla 2017. Program VFF tvoria projekcie vybraných študentských filmov z partnerských filmových škôl, prednášky a prípadové štúdie medzinárodne uznávaných profesionálov a odborné panelové diskusie. Tento rok sa fórum mimoriadne zameria aj na televíznu tvorbu, ktorá sa teší čoraz väčšej popularite a tradičné formáty pomaly nahrádzajú moderné formy distribúcie. Téma je aktuálna aj vzhľadom na stúpajúci trend zahraničnej seriálovej tvorby, ktorá svojou obsahovou, ale aj formálnou stránkou častokrát presahuje kvality filmovej produkcie.
  Slovenské filmy na 30. Finále Plzeň
20.04.2017
Na jubilejnom 30. ročníku Finále Plzeň (20. – 26. 4. 2017) sa budú o hlavnú cenu Zlatého ledňáčka uchádzať aj slovenské filmy. Slovenská kinematografia je v programe festivalu zastúpená v súťažných i nesúťažných sekciách, a navyše sa slovenský projekt predstaví aj v rámci prezentačného panela Czech Film Springboard.
  Pitch & Feedback @KVIFF
18.04.2017
Pitch & Feedback je prezentácia českých a slovenských hraných filmových projektov vo fáze vývoja inklinujúcich k medzinárodnej koprodukcii a s potenciálom uspieť na medzinárodnom filmovom trhu. Už niekoľko rokov ju v rámci Industry programu na MFF Karlove Vary organizujú České filmové centrum, Slovenský filmový ústav a MFF Karlove Vary.

Vybrané projekty prezentujú ich tvorcovia pred skupinou zahraničných expertov, ktorí sú s projektmi vopred oboznámení, ako aj pred prítomným medzinárodným publikom v sále. Súčasťou programu sú aj uzavreté individuálne konzultácie projektov s pozvanými expertmi.

 

Banner portálu www.navstevnik.sk


publikované: 20.11.2008
aktualizované: 25.01.2017