English                                                        Pondelok 10.08.2020, 00:52

Sofia Meetings


MFF Sofia

Termín a miesto konania: 18. - 22. 3. 2020, Sofia, Bulharsko 
Uzávierka: 1. 12. 2019
Kategória: pitching / prezentácia
Oblasť: hraný film (prvý, druhý alebo tretí)
Cieľová skupina: režiséri, producenti

Sofia Meetings je prezentácia projektov prvých, druhých a tretích hraných filmov, hľadajúcich koproducentov, prípadne financovanie z medzinárodných zdrojov. Súčasťou programu sú odborné sprievodné podujatia: workshopy a panelové diskusie na aktuálne témy z audiovizuálneho priemyslu.

Podujatia sa koná počas MFF Sofia a každý rok sa ho zúčastňuje vyše sto rozhodujúcich filmových profesionálov: producenti, distributéri, zástupcovia filmových trhov, predajné spoločnosti, filmové fondy, TV nákupcovia a taktiež zástupcovia kľúčových filmových festivalov.

Požadované materiály:
- logline
- synopsa
- treatment / scenár
- režisérska explikácia
- krátka biografia režiséra
- informácie o producentskej spoločnosti
- rozpočet projektu
- finančný plán

web: www.siff.bg/sofiameetings
kontakt: sofiameetings@siff.bg

publikované: 22.11.2013
aktualizované: 16.10.2019