English                                                        Pondelok 17.06.2024, 15:48

Európske audiovizuálne observatórium

Európske audiovizuálne observatórium (EAO) so sídlom v Štrasburgu je inštitúciou, ktorá bola zriadená na platforme Rady Európy v roku 1992. Hlavnou úlohou organizácie je sústreďovať relevantné podklady, informácie a štatistiky z oblasti audiovizuálnej trhu – legislatívy, tvorby, produkcie a distribúcie, spracúvať ich a distribuovať v rôznej forme a rôznych formátoch svojim členským krajinám, inštitúciám ako aj iným (aj komerčným) subjektom. EAO má v súčasnosti 40 členských štátov z Rady Európy, Maroko a mimoriadnym členom je Európska komisia. Celkový počet členov EAO je teda 42.

EAO je inštitúciou, v ktorej je členstvo krajín dobrovoľné, pričom podmienky upravuje štatút. Členské krajiny do organizácie platia ročné poplatky, z ktorých predovšetkým sa činnosť EAO financuje. Slovensko je členom EAO od 1. 1. 1993 a do organizácie ročne prispieva sumou 5 333 EUR. Ďalším príjmom EAO sú vlastné výkony a zisky za predaj produktov.

EAO riadi výkonný riaditeľ. Spravuje ho správna rada, ktorú tvoria delegovaní zástupcovia každej členskej krajiny a zástupca mimoriadneho člena Európskej komisie. Rada sa spravidla stretáva dvakrát do roka a schvaľuje akčný plán a rozpočet organizácie.

Zoznam členských krajín

Viac informácií na www.obs.coe.int.


publikované:
aktualizované: 25.03.2020