KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
FILMOVÝ KABINET: Cesty dospelosti


prihlasovanie/registrácia

vzdelávací cyklus venovaný dejinám svetovej a slovenskej kinematografie

február – máj 2016
Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava


Tretí semester aktuálneho vydania Filmového kabinetu s názvom Cesty dospelosti mapuje obdobie od 60. rokov 20. storočia do súčasnosti. Zameriavame sa v ňom na jednotlivé obdobia a hnutia (nové vlny, nový nemecký film, nový Hollywood, Dogma 95), ale aj významných tvorcov tohto obdobia (Juraj Herz, Andrej Tarkovskij), pričom nezabudneme ani na kvalitnú zábavu (Monty Python).

Kapacita Filmového kabinetu: 87 frekventantov. Prednostný vstup na jednotlivé prednášky a premietania majú registrovaní frekventanti.

Cesty dospelosti (2016, pdf)


Predbežný program

Prednáška spojená s projekciou začína vždy o 18.00 h.

04.02.2016
prednáška: Francúzska nová vlna a premena
projekcia: Jules a Jim r: François Truffaut, 1962, franc. s čes. tit., 102´

18.02.2016
prednáška: Československá nová vlna
projekcia: 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna r: Martin Šulík, 2010, slov. + čes., 100‘

03.03.2016 POZOR! ZMENA PROGRAMU! - Herzovo žánrové panoptikum presunuté na 7. 4. 2016
prednáška: Nový nemecký film: História, politika a rôzne podoby pravdy
projekcia: Plechový bubienok r: Volker Schlöndorff, 1979, nem. s čes. tit., 136’

10.03.2016
prednáška: Taliansko po neorealizme
projekcia: Konformista r: Bernardo Bertolucci, 1970, rôzne so slov. tit., 102‘

24.03.2016
prednáška: Andrej Tarkovskij a transcendentálny štýl
projekcia: Zrkadlo r: Andrej Tarkovskij, 1975, rus. so slov. tit., 100’

07.04.2016 POZOR! ZMENA PROGRAMU! - Nový nemecký film presunutý na 3. 3. 2016
prednáška: Herzovo žánrové panoptikum
projekcia: Spalovač mrtvol r: Juraj Herz, 1968, čes., 96‘

21.04.2016
prednáška: Nový Hollywood a revolta
projekcia: Zúriaci býk r: Martin Scorsese, 1980, angl. so slov. tit., 123’

05.05.2016
prednáška: Monty Python: Anarchia, chaos a verejnoprávna televízia
projekcia: Život Briana r: Terry Jones, 1979, angl. so slov. tit., 90’

19.05.2016
prednáška: Dogma 95: Posledná avantgarda?
projekcia: Idioti r: Lars von Trier, 1998, dán. so slov. tit., 109‘

26.05.2016
prednáška: Súčasný slovenský hraný film
projekcia: Koza r: Ivan Ostrochovský, 2015, 75‘


aktualizované: 17.02.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.