KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
FILMOTÉKA – Študijná sála Slovenského filmového ústavu

Hlavná programová náplň FILMOTÉKY je tvorená predovšetkým filmami z archívu Slovenského filmového ústavu premietanými z 35 mm kópií. Slovenský filmový ústav je od roku 2001 členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF). FILMOTÉKA – Študijná sála Slovenského filmového ústavu sa riadi pravidlami stanovenými medzinárodnou organizáciou FIAF.

KURÁTORI FILMOTÉKY:

  • Michal Michalovič
  • Rastislav Steranka
  • Richard Šteinhübel

AKTUÁLNY PROGRAM:

Turínsky kôň
• A torinói ló • Béla Tarr • Maďarsko/Francúzsko/Nemecko/Švajčiarsko/USA • 2011 • 146´ • OV (maď. + nem.) + ST (cz) • ASFK
• null - null


aktualizované: 01.04.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.