KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna

25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna ▪ dokument ▪ 2010 ▪ ČR/SR ▪ 100´ ▪ OV (sk, cz) ▪ MP 12


Réžia: Martin Šulík
Scenár: Jan Lukeš
Kamera: Martin Štrba, Martin Švec, Ramúnas Greičius
Hrajú: -
Distribútor/práva: ASFK
Premiéra SR:
Cyklus: filmy

portál navstevnik.sk PREMIETACIE ČASY A REZERVÁCIE 

18.02.2016 18:00


Dlhometrážny dokument 25 zo šesťdesiatych predstavuje cel- kový pohľad na fenomén československej novej vlny v kontexte obdobia 60. rokov 20. storočia. Dvadsaťpäť profilov tvorcov s komentármi filmových historikov ponúka divákom širší pohľad na zlatú éru československého filmu. Film ukazuje českú a slo- venskú kinematografiu 60. rokov v domácom, nadnárodnom i medzigeneračnom kontexte. Pomenúva, čím nová vlna pre kro - čila doterajšie umelecké meradlá, o čo obohatila svetovú kine- matografiu, kde zanechala nezmazateľnú stopu.

Československá nová vlna

Prvá polovica 60. rokov dvadsiateho storočia v Československu pri- niesla so sebou určitú mieru politickej slobody, ktorej sa filmári chytili a to sa naplno prejavilo v ich tvorbe. Aj vďaka tomu možno o daných rokoch uvažovať ako o zlatom období československého filmu. Skupina režisérov z pražskej FAMU (Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel, Jan Němec, Evald Schorm; u nás Štefan Uher, Juraj Jakubisko, Dušan Hanák, Elo Havetta a ďalší) vytvorila viacero rôznorodých poetík, ktoré predstavovali radikálny rozchod s ideami socialistického realizmu.  


aktualizované: 10.02.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.