KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Aktuálny program

         


aktualizované: 31.05.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.