KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Konformista

Il Conformista ▪ dráma ▪ 1970 ▪ Taliansko/Francúzko/Nemecko ▪ 102´ ▪ OV (tal. + fran. + lat. + čín.) + ST (sk) ▪ MP 15


Réžia: Bernardo Bertolucci
Scenár: Bernardo Bertolucci
Kamera: Vittorio Storaro
Hrajú: Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelliová, Gastone Moschin, Enzo Tarascio, Fosco Giachetti
Distribútor/práva: filmotéka
Premiéra SR:
Cyklus: filmy

portál navstevnik.sk PREMIETACIE ČASY A REZERVÁCIE 

10.03.2016 18:00


Bertolucciho politická dráma s prvkami trileru je adaptáciou rovnomenného románu Alberta Moraviu z roku 1951. Marcello Clerici má v Paríži zavraždiť svojho niekdajšieho univerzitného profesora Lucu Quadriho. Prostredníctvom série flashbackov spoznávame rôzne aspekty a dôležité momenty a udalosti Marcellovej minulosti. Marcello túži po „normálnom živote“ a je ochotný spraviť pre dosiahnutie svojho cieľa prakticky čokoľvek (vrátane vraždy), bez toho, aby to zaťažilo jeho svedomie... Bertolucciho film sa okrem iného dotýka osobných aj národných tráum (obdobie fašizmu) a fascinujúcim spôsobom sa rozpína medzi minulosťou a prítomnosťou, pamäťou a skutočnosťou, Rímom a Parížom.

Taliansko po neorealizme

Jedným so základných určení talianskeho neorealizmu bol príklon k skutočnosti a odmietanie estetizácie. Je preto príznačné, že po tejto estetike zbavenosti sa kinematografia obracia k opačnému pólu – k nápadnej estetizácii svojho vyjadrenia. Na Viscontiho vplýva tradícia opery, na Germiho buffonáda, u Felliniho je to zas karneval, Bertolucci sa inšpiroval rôznymi umeleckými druhmi – napríklad tangom, poéziou či maliarstvom. Do filmu, tak často spájaného s realizmom, vchádza iný umelecký druh a ovplyvňuje ho natoľko, že bez jeho znalosti by recepcia nebola možná.


aktualizované: 11.07.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.