KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
O kine

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ho má Slovenský filmový ústav (SFÚ) od roku 1991, keď sa stal samostatnou inštitúciou a tieto priestory dostal do svojej zriaďovacej listiny delimitáciou zo Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Od začiatku boli priestory filmového klubu prevádzkované prostredníctvom nájomcov, SFÚ ho využíval len na prevádzkovanie archívneho kina Filmotéka. SFÚ sa stal priamym prevádzkovateľom kina až v roku 2011, a premenoval priestory na Kino Lumière.

Názov Kina Lumière symbolizuje návrat k podstate kinematografie a zároveň vyjadruje poctu zakladateľom filmu. História staronového Kina Lumière na Špitálskej sa začala písať 12. septembra 1976, jeho štyri kinosály, klubové a kaviarenské priestory dostali vtedy názov Filmový klub. Autorom projektu tohto objektu bol Ing. Arch. Pavol Ondreička, kino patrilo pod Ústredie Slovenského filmu. Filmový klub bol od začiatku svojej existencie miestom väčšiny formálnych aj neformálnych stretnutí nielen divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, pre ktorých sa toto miesto stalo „stánkom“ slovenského filmu. V súčasnosti je prvoradým záujmom prevádzkovateľov čo možno najdôstojnešie na túto tradíciu Filmového klubu nadviazať a naďalej ju rozvíjať.

Kino Lumière ponúka návštevníkom štyri kinosály, dve s čiastočne bezbariérovým prístupom (K1, K2).

Programová koncepcia Kina Lumière zodpovedá jeho charakteru filmového klubu. Prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Uvádza pravidelné cykly a tiež prehliadky a festivaly.

Kino Lumière je prvé kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu filmových novinárov za dramaturgiu.

Kino Lumière v roku 2014 získalo ocenenie Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu.

 

Program Kina Lumière zostavuje programová rada v zložení:

  • Zita Hosszúová, vedúca kina
  • Martin Kaňuch, šéfredaktor časopisu KINO-IKON.
  • Michal Michalovič, kurátor Filmotéky
  • Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ 
  • Miroslav Ulman, odborný referent Audiovizuálneho informačného centra SFÚ

Program Študijnej sály Slovenského filmového ústavu – Filmotéka zostavujú filmoví kurátori:

  • Michal Michalovič, Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, Národný filmový archív SFÚ
  • Rastislav Steranka, Kancelária Creative Europe Desk, SFÚ
  • Richard Šteinhübel, Oddelenie Filmového archívu, Národný filmový archív SFÚ

Zodpovedný za prevádzku a dramaturgickú koncepciu Kina Lumière:

  • Peter Dubecký, generálny riaditeľ, Slovenský filmový ústav

 

 


aktualizované: 28.12.2015


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.