KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Kontakt

kinolumiere@sfu.sk
tel.: +421 917 105 882
tel.: +421 917 105 855 (pokladňa)

Pokladňa kina je otvorená denne 30 minút pred začiatkom prvého predstavenia. Pokladňa sa zatvára päť minút po začatí posledného predstavenia dňa.
Pokladňa je spravidla otvorená minimálne v čase 18.00 - 20.00.


aktualizované: 16.03.2015


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.