KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Poštová adresa a doprava filmových kópií

Slovenský filmový ústav
(Kino Lumière)
Grösslingová 32
811 09 Bratislava


aktualizované: 29.12.2013


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.