English                                                        Pondelok 04.03.2024, 21:41

Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák

Rada Audiovizuálneho fondu (AVF) na svojom piatom rokovaní vo štvrtok 7. mája 2009 v tajnom hlasovaní zvolila doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie piatich rokov, ktoré sa začína dňom zvolenia. Z deviatich platných hlasov získal kandidát osem, jeden z hlasujúcich sa zdržal hlasovania.

Martin Šmatlák bol jediným kandidátom na túto funkciu, ktorý na základe výzvy AVF predložil v termíne do 27. apríla na Ministerstvo kultúry SR prihlášku do výberového konania spolu s projektom riadenia a rozvoja fondu.

Poslaním Audiovizuálneho fondu je podpora a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Predsedom deväťčlennej rady je Patrik Pašš, členov Rady AVF vymenoval na šesť rokov 30. marca 2009 minister kultúry Marek Maďarič. Orgánmi fondu sú rada, dozorná komisia a riaditeľ.

Prvý riaditeľ je v skutočnosti prvým zamestnancom Audiovizuálneho fondu. Táto verejnoprávna inštitúcia ešte nemá sídlo. To by podľa riaditeľa malo byť zabezpečené do 1.júla t.r. Zriadenie kancelárie a výber jej prvých pracovníkov je len jednou z mnohých činností, ktoré v súčasnej etape fond, radu a riaditeľa čakajú. Do konca novembra 2009 treba pripraviť podmienky tak, aby AVF mohol od tohto termínu prijímať žiadosti o granty.

Fond v roku 2010 nahradí program Audiovízia, ktorý fungoval v rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR od roku 2004. V prvom roku svojej činnosti má Audiovizuálny fond k dispozícii 150 000 eur (4,5 mil Sk).

Doc. PhDr. Martin Šmatlák (1961) vyštudoval filmovú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ Slovenského filmového ústavu, na VŠMU ako pedagóg, prorektor pre zahraničie a styk s verejnosťou a prodekan Filmovej a televíznej fakulty, neskôr ako riaditeľ koncepcie a stratégie v Slovenskej televízii a člen jej člen krízového manažmentu, generálny riaditeľ sekcie médií a audiovízie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, výkonný riaditeľ Klubu reklamných agentúr Slovenska. Ako filmový kritik publikoval počas 20 rokov aktívnej činnosti okrem stoviek filmových recenzií aj odborné štúdie o slovenskej kinematografii vo viacerých zahraničných publikáciách a v katalógoch medzinárodných filmových festivalov. Bol členom porôt medzinárodných festivalov v Benátkach, Karlových Varoch, Zlíne a v Trenčianskych Tepliciach. Je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.

Pôsobil tiež v TV JOJ ako programový pracovník pre akvizície a v súčasnosti je vedúcim Katedry produkcie na FTF VŠMU a členom rady Slovenského filmového ústavu.

 

Podrobnejšie informácie k voľbe riaditeľa AVF:
Zápis z 5. zasadnutia Rady AVF » (www.mksr.sk)
TS TASR » 

Tlačová správa AVF (pdf)

Zdroje: TASR, TS Trigon Production, www.culture.gov.sk

publikované 11. 5. 2009

Súvisiace články na AIC:

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu
25.08.2010
Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009
Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009

publikované: 11.05.2009
aktualizované: 29.01.2010