English                                                        Streda 22.05.2024, 22:07

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu

logo Audiovizuálneho fonduRada Audiovizuálneho fondu schválila návrh riaditeľa na vyhlásenie výzvy č. 4/2010 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu. Žiadosti sa môžu predkladať od 2. septembra do 30. septembra 2010. Fond prijíma žiadosti na produkciu hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel (s výnimkou minoritných koprodukcií), na distribúciu audiovizuálnych diel a na zabezpečenie účasti slovenských diel na podujatiach v zahraničí.

Žiadosti je možné prekladať od 2. 9. do 30. 9. 2010

Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Audiovizuálneho fondu odkaz sa otvorí v novom okne.

zdroj: www.avf.sk

publikované: 22.05.2024

Súvisiace články na AIC:

Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009
Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009

publikované: 25.08.2010
aktualizované: 25.08.2010