English                                                        Pondelok 27.06.2022, 06:37

Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu

 Rada Audiovizuálneho fondu dňa 2.4.2009 zverejnila výzvu na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu. Text výzvy » spolu so všetkými podrobnosťami je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR www.mksr.sk v sekcii Audiovizuálny fond.

 

Prihlášku spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP č 33 v Bratislave najneskôr do 27. apríla 2009 do 15.00 hod.

 

Riaditeľa Audiovizuálneho fondu volí rada na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady.

 

Znenie výzvy je k dispozícii na stránke MK SR »

zdroj: tlačová správa Audiovizuálneho fondu (2. 4. 2009)

Súvisiace články na AIC:

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu
25.08.2010
Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009

publikované: 02.04.2009
aktualizované: 29.01.2010