English                                                        Pondelok 27.06.2022, 06:59

Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu

Minister kultúry SR Marek Maďarič vymenoval 30. 3. 2009 historicky prvých členov rady Audiovizuálneho fondu, ktorého poslaním je podpora a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.
Členmi rady Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie šesť rokov sa stali: Jelena Paštéková a Miloslav Luther z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, Petronela Kolevská – Vančíková a Patrik Pašš z oblasti nezávislých producentov v audiovízii, Michal Drobný z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel a z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, Marta Gajdošíková z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, Tomáš Kamenec z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, Robert Ťavoda z oblasti poskytovania retransmisie a Nataša Slavíková ako členka rady vymenovaná ministrom bez návrhu.

Za prvého predsedu rady fondu bol zvolený Patrik Pašš a za prvú podpredsedníčku Petronela Kolevská – Vančíková. Zároveň bola schválená výzva na predkladanie prihlášok na riaditeľa fondu, ktorá bude zverejnená na webe Ministerstva kultúry SR dňa 2.4.2009 ».

K prvým úlohám členov rady bude patriť najmä prijatie štatútu fondu a ostatných vnútorných organizačných noriem fondu, ako aj príprava novej schémy štátnej pomoci pre oblasť audiovízie a prvej výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z fondu, ktorá bude zverejnená už na jeseň tohto roku.

Viac na stránke MK SR ».

 

Súvisiace dokumenty a články:

 

publikované: 30. 3. 2009

 

Súvisiace články na AIC:

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu
25.08.2010
Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009

publikované: 30.03.2009
aktualizované: 29.01.2010