English                                                        Streda 22.05.2024, 23:47

Prvá výzva Audiovizuálneho fondu v záverečnej fáze

Na základe prvej výzvy Audiovizuálneho fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov dostali jeho odborné komisie na posúdenie celkom 168 projektov. Žiadatelia požadovali od fondu podporu v celkovej sume takmer 9,5 milióna eur (presne 9 450 673 eur). Prvá výzva bola zameraná na vývoj hraných, dokumentárnych, animovaných filmov a audiovizuálnych diel pre detského diváka do 12 rokov, ako aj na produkciu školských alebo experimentálnych filmov a krátkometrážnych debutov. Fond sa v tejto výzve zameral aj na podporu filmových festivalov, prehliadok a iných podujatí v oblasti audiovízie, na prezentáciu slovenských filmov v zahraničí a na edičné, výskumné či vzdelávacie aktivity. Odborné komisie napokon po posúdení a zhodnotení všetkých žiadostí odporučili na finančnú podporu celkom 88 projektov v sume 1 266 300 eur.

Podrobnejšie informácie o udelených podporách a štatistiky sú k dispozícii na stránke Audiovizuálneho fondu odkaz odtvorí v novom okne.

pdf príloha


Tlačová správa Audiovizuálneho fondu

publikované: 4. 3. 2010

 

Súvisiace články na AIC:

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu
25.08.2010
Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009
Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009

publikované: 04.03.2010
aktualizované: 25.08.2010