English                                                        Streda 22.05.2024, 22:18

Audiovizuálny fond vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom 14. rokovaní 24. novembra 2009 schválila prvú Výzvu Audiovizuálneho fondu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2010. Na základe výzvy môžu žiadatelia od 30. novembra do 29. decembra 2009 predkladať fondu žiadosti o finančnú podporu na vývoj hraných, dokumentárnych, animovaných filmov a audiovizuálnych diel pre detského diváka do 12 rokov, ako aj na produkciu školských alebo experimentálnych filmov a krátkometrážnych debutov. Tiež je možné žiadať na podporu filmových festivalov, prehliadok a iných podujatí v oblasti audiovízie, na prezentáciu slovenských filmov v zahraničí alebo na edičné, výskumné či vzdelávacie aktivity. Úplné znenie Výzvy č. 1/2010 je zverejnené na novej internetovej stránke fondu www.avf.sk, kde potenciálni žiadatelia získajú všetky potrebné informácie. Ďalšie predbežné termíny uzávierok na rok 2010 sú 1.3.2010 a 1.9.2010.

Znenie výzvy a všetky potrebné informácie sú k dispozícii na oficiálne stránke fondu www.avf.sk.

Súvisiace články na AIC:

Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010

publikované: 01.12.2009
aktualizované: 25.08.2010