English                                                        Pondelok 20.05.2024, 07:37

Slovensko v pozornosti When East Meets West

Na jubilejnom 30. ročníku Filmového festivalu Terst (18. – 25. 1. 2019) je Slovensko partnerskou krajinou koprodukčnej platformy When East Meets West (20. – 22. 1. 2019), kde ho bude zastupovať početná delegácia filmových profesionálov. Festival zároveň uvedie päť slovenských a koprodukčných filmov vo svojom programe.

Festival do súťaže hraných filmov zaradil film Tlmočník Martina Šulíka, v súťaži dokumentárnych filmov sa predstaví Okupácia 1968 (r. Evdokina Moskovina, Linda Dombrovszky, Magda Szymków, Maria Elisa Scheidt a Stephan Komandarev) a v kategórii krátkych filmov sa bude o cenu uchádzať animovaná snímka Untravel (r. Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr.). Mimo súťaž predstaví sekcia Born in Trieste dokument Môj neznámy vojak Anny Kryvenko a v retrospektívnej sekcii 1989 – 2019 Wind of Change sa za osobnej účasti režiséra Juraja Jakubiska premietne film Sedím na konári a je mi dobre.

Slovensko bude mať bohaté zastúpenie aj v rámci etablovanej koprodukčnej platformy When East Meets West (WEMW), ktorá každoročne upriamuje pozornosť na dva vybrané regióny. V tomto ročníku sú nimi krajiny strednej a východnej Európy (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina) a Beneluxu (Belgicko, Luxembursko, Holandsko). Krajinám vybraných regiónov sa venuje špeciálny priestor na prezentáciu ich audiovizuálneho prostredia s cieľom posilniť spoluprácu medzi nimi. Súčasťou programu bude aj prípadová štúdia slovensko-ukrajinského filmu Čiara režiséra Petra Bebjaka.

Medzi členov poroty koprodukčného trhu zasadne slovenský producent a režisér Peter Kerekes, ktorý bol na minulom ročníku ocenený hlavnou cenou CNC Development Award za projekt Wishing on a Star. Do výberu 22 pripravovaných projektov sa tento rok dostal tiež dlhometrážny hraný debut Michala Blaška, Obeť. Last Stop Trieste, sekcia trhu zameraná na projekty v post-produkcii, exkluzívne premietne poľsko-slovenský dokumentárny film Vietor (r. Michał Bielawski), ktorý vzniká v koprodukcii Petra Kerekesa.

Slovenskú účasť na WEMW zastrešuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Slovenská filmová agentúra (SFA).

Viac informácií o programe WEMW 2019 nájdete tu.

Slovenská delegácia na WEMW 2019:
- Jakub Viktorín (nutprodukcia)
- Wanda Adamík Hrycová (Wandal Production)
- Katarína Krnáčová (Silverart)
- Katarína Tomková (kaleidoscope)
- Peter Badač (BFILM)
- Rastislav Šesták (D.N.A.)
- Juraj Krasnohorský (ARTICHOKE)
- Peter Kerekes (Peter Kerekes)
- Ondrej Starinský (šéfdramaturg dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS)
- Eva Pospíšilová (Slovenská filmová agentúra)
- Rastislav Steranka (riaditeľ NKC SFÚ)
- Imelda Selková (NKC SFÚ)

Newsletter What´s Slovak in Trieste? (na stiahnutie)

Zdroj:
Tlačová správa SFÚ (15. 1. 2019) 

Web:
http://www.triestefilmfestival.it/?lang=en
http://www.triestefilmfestival.it/wemw/?lang=en

publikované: 16.01.2019
aktualizované: 18.01.2019